Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών στην Αμβέρσα.

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών στην Αμβέρσα.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε. (Αμβέρσα, 15-16 Σεπτεμβρίου 2010), η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ. Αθανάσιο Χριστόπουλο, ο οποίος συνοδευόταν από στελέχη της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης. Το προς εξέταση θέμα του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών ήταν η «Ολοκλήρωση των θαλάσσιων μεταφορών εντός του συστήματος των Πολυτροπικών Μεταφορών και της διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Ε.Ε.» (Towards full integration of waterborne transport into the EU transport and Logistics chains). Η πολιτική συζήτηση επικεντρώθηκε στην περιβαλλοντική επίδοση της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (με ιδιαίτερες αναφορές στη μείωση των αερίων εκπομπών του θερμοκηπίου και τη μείωση του ποσοστού περιεκτικότητας σε θείο των ναυτιλιακών καυσίμων), στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την υλοποίηση του εννοιολογικού περιεχομένου της «ηλεκτρονικής ναυτιλίας» (e-maritime) και στη διαμόρφωση των αναγκαίων πολιτικών για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών λιμένων, τη βελτίωση της πολυτροπικότητας των μεταφορών και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας των μεταφορών (logistics) καθώς και σε Κοινοτικά προγράμματα για την χρηματοδότηση των πολυτροπικών μεταφορών και της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων. Ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ. Αθανάσιος Χριστόπουλος, κατά τις παρεμβάσεις του εστιάστηκε κυρίως στα κατωτέρω θεματικά αντικείμενα: • Όσον αφορά στην λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, υποστήριξε ότι η ναυτιλία θα συνδράμει κατά το μέρος που της αναλογεί ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα έχει εκφράσει αντιρρήσεις, επί της αρχής, για την υιοθέτηση περιφερειακών λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτως ώστε να αποφευχθούν μέτρα που τελικώς θα θέσουν την Ευρωπαϊκή ναυτιλία σε δυσμενέστερη μοίρα. Η ελληνική θέση εδράζεται στο επιχείρημα ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία δραστηριοποιείται παγκοσμίως και η λειτουργία της δεν μπορεί να ρυθμίζεται από εθνικά ή περιφερειακά όργανα. Νομοθετικά μέτρα που θα έχουν εφαρμογή σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο δύνανται να πλήξουν καίρια όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας έναντι άλλων μέσων μεταφοράς στο εσωτερικό της Ε.Ε. αλλά πολύ περισσότερο την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού στόλου που δραστηριοποιείται σε ένα, έντονα, ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. • Αναφερόμενος δε στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, τόνισε ότι σε επίπεδο Ε.Ε. η κοινότητα χρηστών της εμπορικής ναυτιλίας κατέχει σε συνάρτηση με τη θαλάσσια παρακολούθηση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δεδομένης της ύπαρξης του κοινοτικού κεκτημένου και της ύπαρξης συγκεκριμένων μηχανισμών και προγραμμάτων εφαρμογής (AIS, LRIT, SafeSeaNet, THETIS, CleanSeaNet κ.α.) καθώς και αντίστοιχων κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, υπογραμμίζοντας τον πρωταρχικό ρόλο της EMSA και της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Ευρ. Επιτροπής (DG MOVE) . • Με ιδιαίτερη έμφαση, αναφέρθηκε στο ζήτημα της δημιουργίας ενός ομοιόμορφου καθεστώτος ευθύνης και αποζημίωσης σε επίπεδο Ε.Ε. υπογραμμίζοντας τις επιφυλάξεις της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι η υιοθετηθείσα Δ.Σ. UNCITRAL (Rotterdam Rules), την οποία έχει υπογράψει η χώρα μας με την επιφύλαξη της μετέπειτα κύρωσης της, αποτελεί το κατάλληλο διεθνές νομικό όργανο, το οποίο δύναται να καλύψει επαρκώς τις πολυτροπικές μεταφορές και στο εσωτερικό της Ε.Ε με βάση την ύπαρξη ενιαίου καθεστώτος αστικής ευθύνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος σημειώνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας είχε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις Βρυξέλλες να πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τον Διευθυντή Θαλασσίων Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE) κ. Καραμήτσο Φ., στα γραφεία της Ε.Επιτροπής και με τον Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδος, αρμόδιο μεταξύ άλλων και για τα θέματα ναυτιλιακών μεταφορών Πρέσβυ κ. Ροκανά στα γραφεία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο των συναντήσεων αντηλλάγησαν απόψεις επί των Ελληνικών προτεραιοτήτων σε θέματα ναυτιλίας και τις επίκαιρες πρωτοβουλίες της Ε.Ε. στον τομέα των μεταφορών. Επίσης, είχε τη δυνατότητα, στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών να πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τον Υπουργό Μεταφορών του Βελγίου, κ. Etienne Schouppe, και προεδρεύοντα του Συμβουλίου της Ε.Ε. (β’ εξάμηνο του 2010), την Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κα Ερατώ Κοζάκου - Μαρκουλλή και τον Αντιπρόεδρο της Ε.Επιτροπής και Επίτροπο Μεταφορών, κο Siim Kallas, όπου συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ναυτιλιακού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερη έμφαση στον ηγετικό ρόλο του ΙΜΟ στη διεθνή ναυτιλία και την ανάγκη υποστήριξης του έργου του.
Πειραιάς Δήμητρα Βλάχου

Δεν υπάρχουν σχόλια: