Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΚΛΟΓΕΣ...


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ Σάμος 10-9-2009
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Π Ρ Ο Σ:
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο- Δερβενακίων και
Αλέξη Αλέξη
Ταχ. Κώδικας : 83100 Μ.Μ.Ε
Πληροφορίες : Κούλα Καραμηνά-Πόθου
Τηλέφωνο : 2273350495
Fax : 22730 80436
E-mail: typou@samos.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενόψει των προσεχών γενικών βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009 η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου θέτει υπόψη κάθε ενδιαφερόμενου τα παρακάτω:
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 51 του Συντάγματος και της παρ. 2 του άρθρου 6 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ.96/2007 ΦΕΚ 116 Α).
Συνεπώς όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται την 4η Οκτωβρίου 2009 να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν για την ανάδειξη των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων [(βάση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 117 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 96/2007), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 29 τοθ Ν.3731/2008]:
α) εκλογείς που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους (σε περίπτωση που δεν ψηφίσουν δεν υποχρεούνται να προβούν σε καμία ενέργεια),
β) εκλογείς που θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό,
γ) εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπλήρωσης σε όλη την εφετειακή περιφέρεια του αριθμού των σαράντα (40) τουλάχιστον ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας εκλογικής περιφέρειας (άρθρου 96 του Π.Δ. 96/2007).
Επίσης θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφορους εξαιρετικούς λόγους δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις :
Α) Υπάλληλοι του Δημοσίου για τους οποίους σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
Β) Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας κλπ. στους οποίους επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν θα υπάρξει δυνατότητα χορήγησης άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.
Γ) Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: