Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

Διακοπή της έντυπης έκδοσης της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Από το Κέντρο Ενημέρωσης Πολιτών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου εστάλη η ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΓΓΔΔ & ΗΔ, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για την άμεση, έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, εκδίδει από το έτος 1998, σε εβδομαδιαία βάση, την εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», με δωρεάν διάθεση από όλα τα ΚΕΠ της Χώρας καθώς και την Υπηρεσία μας.

Στο πλαίσιο, όμως, της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής και της συνεπούς τήρησης του προγράμματος σταθερότητας, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι από τις 7-7-2010 διακόπτεται η έντυπη έκδοση της κυκλοφορίας της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά».

Κατόπιν τούτου, παρακαλείται το προσωπικό των ΚΕΠ της Χώρας, στα οποία αποστέλλεται η παρούσα, να ενημερώνει τους αναγνώστες της Εφημερίδας για τη διακοπή έκδοσής της.

Επειδή, όμως, πάγιος στόχος μας είναι η διαρκής ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται

στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης ώστε η ευρεία δημοσιότητα και η πρόσβαση στην πληροφορία να συμβάλουν πέραν της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης, στη διαφάνεια της δράσης των κρατικών οργάνων, στην τήρηση της νομιμότητας και στην επίτευξη χρηστής Διοίκησης, εφεξής η εφημερίδα θα εκδίδεται ηλεκτρονικά και θα αναρτάται στη διαδικτυακή Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ», σε ειδικά προσαρμοσμένη ηλεκτρονική μορφή.

Η εφημερίδα με τη νέα της μορφή θα αναρτάται κάθε Τρίτη στην ιστοσελίδα http://www.ermis.gov.gr με τη μορφή ‘’ newsletter”, από όπου οι πολίτες θα μπορούν να πληροφορούνται για τις σημαντικότερες δράσεις της Διοίκησης και να αναζητούν τις απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά με τις ρυθμίσεις ή τις ενέργειες που πραγματοποιούνται ή προωθούνται από φορείς του δημόσιου τομέα, τα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, τις ανακοινώσεις των σημαντικότερων προκηρύξεων για επικείμενες προσλήψεις προσωπικού, τις επιστημονικές ή άλλες ανακοινώσεις, τα χρήσιμα τηλέφωνα κλπ.

Η ανάρτηση σε ηλεκτρονική μορφή θα πραγματοποιηθεί από τις 27-7-2010.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία για τα ανωτέρω θέματα μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω e-mail στη διεύθυνση yap@yap.gov.gr ή στα τηλέφωνα 213 1306013,27,32,35.


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ Σάμος 15-7-2010

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια: