Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Αντίδραση της Ιεράς Μητρόπολης Σάμου για τα έντυπα που πετάχτηκαν τα Θεοφάνεια!

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας καταγγέλει τήν ἀνωνυμογραφία τῶν ἡμερῶν αὐτῶν καί δηλώνει ὅτι δέν θά ἀπαντᾶ, ὅπως μέχρι σήμερα πράττει, σέ ἀνώνυμα δημοσιεύματα.

Οἱ πάντες ἐπωνύμως δύνανται νά ἀπευθύνονται εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν καί νά λαμβάνουν ἐπισήμους ἀπαντήσεις ἐπί θεμάτων πνευματικοῦ καί κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.

Καταδικάζει τήν ἐπιχειρούμενη παραποίηση θεσμῶν καί συμβόλων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί πιστεύει ὅτι τόν λόγο ἔχει πλέον ὁ εὐσεβής Σαμιακός Λαός, νά μήν ἐπιτρέψει τήν συνέχισιν τῆς πρωτοφανοῦς καί κακοήθους καί βάναυσης συκοφαντίας ἐναντίον τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, καί μάλιστα τήν ἡμέρα τῆς Ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου μας, ἀλλά καί τῶν ἄλλων φορέων τοῦ Νομοῦ μας.

Ἐπιπλέον δέ καταδικάζει τό βλάσφημο, ψευδέστατο καί ἀναληθές περιεχόμενο, τούς ἠθικούς αὐτουργούς καί τόν συντάκτη τῆς ἀπαράδεκτης αὐτῆς ἐνέργειας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: