Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Κατι συμπτώσεις όλο έκπληξη!!!

Χθες το βράδυ κάναμε ανάρτηση του βίντεο, όπου έδειχνε επιχείρηση στην περιοχή 3 Εκκλησιές να διανέμει και να αποθηκεύει φιάλες υγραερίου, παρά την σωρεία καταγγελιών που έχει στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχίας και την Πολεοδομία Σάμου (και έχοντας ανακληθεί και παλαιότερη άδεια από την Πυροσβεστική Σάμου)........και ο Νομάρχης νομίζει ότι δεν βλέπει κάτι.
Ξαφνικά ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ σήμερα το πρωί μας εστάλει δελτίο τύπου της Νομαρχίας με θέμα την περίπτωση αυτή της διανομής υγραερίου!!!

Σύμφωνα με το δελτιο τύπου αυτό η Νομαρχία προκάλεσε συσκεψη με θέμα την αδειοδότηση, έλεγχο αποθηκευτικών χώρων και έλεγχο μέτρων ασφαλείας κατά την διακίνηση επικίνδυνων για την δημόσια ασφάλεια υλικών.
Το δελτιο τύπου αυτό συνταχθηκε όπως φαίνεται χθες και εστάλει σήμερα στα Μ.Μ.Ε.

Ολα εντελώς ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ!!!

Διαβάστε το δελτίου τύπου και αν δείτε πουθενά απάντηση για τις καταγγελίες που υπάρχουν στη Νομαρχία για την συγκεκριμένη επιχείρηση στείλτε μας σχόλιο, μύνημα ή E-mail


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 15-01-2010, με πρωτοβουλία της Νομαρχίας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων για την αδειοδότηση, έλεγχο αποθηκευτικών χώρων και έλεγχο μέτρων ασφαλείας κατά την διακίνηση επικίνδυνων για την δημόσια ασφάλεια υλικών (φιάλες υγραερίου, υγρά καύσιμα, οινόπνευμα, εκρηκτικά).

Τα συμπεράσματα της εν λόγω σύσκεψης ήταν τα παρακάτω :

1. Φιάλες Υγραερίου

α. Η αδειοδότηση των χονδρεμπόρων και των λιανικών πωλητών παρέχεται από τη Δνση Ανάπτυξης της Ν.Α. Σάμου, η οποία έχει και την ευθύνη του περιοδικού ελέγχου των αποθηκευτικών τους χώρων, για τήρηση των μέρων ασφαλείας.

β. Η αδειοδότηση των μικροπωλητών (μίνι μάρκετ και καφενεία) που εξυπηρετούν κατοίκους Δημοτικών Διαμερισμάτων, παρέχεται από τον αντίστοιχο Δήμο, ο οποίος έχει και την ευθύνη του περιοδικού ελέγχου των αποθηκευτικών τους χώρων, για τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

γ. Η διανομή των φιαλών υγραερίου γίνεται από τους έχοντες άδεια διανομής, με φορτηγά οχήματα τα οποία έχουν λάβει άδεια για τον σκοπό αυτόν, με την σημείωση επί της αδείας «απαγορεύεται η στάθμευση του οχήματος σε κατοικημένη περιοχή».

δ. Ο έλεγχος των οχημάτων που μεταφέρουν φιάλες υγραερίου, πραγματοποιείται από το εκάστοτε Τμήμα Τροχαίας ή Λιμεναρχείο, κατ’ αρμοδιότητα.

ε. Ο έλεγχος μέτρων ασφαλείας στην αποθήκευση υγραερίου για επαγγελματική χρήση (ξενοδοχεία, εστιατόρια), πραγματοποιείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

2. Υγρά Καύσιμα

α. Η αδειοδότηση των πρατηρίων υγρών καυσίμων παρέχεται από τη Δνση Μεταφορών της Ν.Α. Σάμου.

β. Ο έλεγχος μέτρων ασφαλείας των πρατηρίων, πραγματοποιείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

γ. Η πιστή ανά διετία τήρηση των διατάξεων του κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των πρατηρίων, πραγματοποιείται από τη Δνση Μεταφορών της Ν.Α. Σάμου.

δ. Η μεταφορά των υγρών καυσίμων γίνεται με ειδικά προς τούτο βυτιοφόρα, τα οποία ελέγχονται ετησίως από το ΚΤΕΟ ή από ειδικό φορέα ελέγχου ανά τριετία (ανάλογα με το ωφέλιμο φορτίο τους).

ε. Ο έλεγχος των οχημάτων που μεταφέρουν υγρά καύσιμα, πραγματοποιείται από το εκάστοτε Τμήμα Τροχαίας ή Λιμεναρχείο, κατ’ αρμοδιότητα.

3. Οινόπνευμα

α. Η αδειοδότηση των συσκευαστηρίων οινοπνεύματος και των παρασκευαστηρίων ποτών, παρέχεται από τη Δνση Ανάπτυξης της Ν.Α. Σάμου.

β. Ο έλεγχος μέτρων ασφαλείας των αποθηκευτικών χώρων, πραγματοποιείται από τη Δνση Ανάπτυξης της Ν.Α. Σάμου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

γ. Όταν πρόκειται να αφιχθεί στα νησιά μας τέτοιο φορτίο, ενημερώνεται το εκάστοτε Λιμεναρχείο το οποίο λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι εκφόρτωσης.

δ. Η μεταφορά του γίνεται με ειδικά προς τούτο οχήματα, τα οποία προφανώς πιστοποιούνται στον τόπο δραστηριότητάς τους.

ε. Ο έλεγχος των οχημάτων που μεταφέρουν οινόπνευμα, πραγματοποιείται από το εκάστοτε Τμήμα Τροχαίας ή Λιμεναρχείο, κατ’ αρμοδιότητα.

4. Εκρηκτικά :

α. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρέχει πιστοποιητικό ασφαλείας στις εταιρείες που κάνουν χρήση εκρηκτικών.

β. Ο έλεγχος μέτρων ασφαλείας των αποθηκευτικών χώρων, πραγματοποιείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

γ. Όταν πρόκειται να αφιχθεί στα νησιά μας τέτοιο φορτίο, ενημερώνεται το εκάστοτε Λιμεναρχείο το οποίο λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι εκφόρτωσης.

δ. Η μεταφορά των εκρηκτικών γίνεται με ειδικά προς τούτο οχήματα, τα οποία ελέγχονται ετησίως από το ΚΤΕΟ ή από ειδικό φορέα ελέγχου ανά τριετία (ανάλογα με το ωφέλιμο φορτίο τους).

ε. Ο έλεγχος των οχημάτων που μεταφέρουν εκρηκτικά, πραγματοποιείται από το εκάστοτε Τμήμα Τροχαίας ή Λιμεναρχείο, κατ’ αρμοδιότητα.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους στην αδειοδότηση, στην αποθήκευση και στη διακίνηση των παραπάνω επικίνδυνων υλικών, να εντείνουν τους ελέγχους κατ’ αρμοδιότητα και σε συνεργασία, όπου επιβάλλεται, για αυστηρή τήρηση και του τελευταίου γράμματος της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σάμος, 18-01-2010Δεν υπάρχουν σχόλια: