Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

• Έρευνα για το Αλτσχάιμερ: κοινός προγραμματισμός για καλύτερα αποτελέσματα


Τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, όπως το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον, αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Ευρώπης στην ψυχική υγεία. Το ΕΚ εξέφρασε την υποστήριξή του στο προτεινόμενο πιλοτικό σχέδιο κοινού προγραμματισμού έρευνας στον εν λόγω τομέα που, κατά τη γνώμη των ευρωβουλευτών, θα οδηγήσει σε μια συγκέντρωση κριτικής μάζας ικανοτήτων, γνώσεων και δημοσιονομικών πόρων

Η καταπολέμηση των νοσημάτων Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή πρόκληση: την παροχή περίθαλψης για ένα αυξανόμενο αριθμό ασθενών σε ημερήσια βάση και την εξασφάλιση περισσότερων πόρων έτσι ώστε ο αριθμός των ασθενών να μειώνεται σταθερά στο μέλλον. Σήμερα 7,3 εκατομμύρια Ευρωπαίων πάσχουν από νευροεκφυλιστικά νοσήματα, αριθμός που αναμένεται να διπλασιαστεί τις επόμενες δεκαετίες λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

Το ΕΚ καλεί τα κράτη μέλη να ασχοληθούν με ενεργό τρόπο στον καθορισμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή μιας κοινής ερευνητικής ατζέντας στον τομέα των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Θα πρέπει ακόμη να βελτιώσουν τα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, ιδίως όσον αφορά τα ασυμπτωματικά στάδια και πριν την έναρξη των αναπηριών.

Το ΕΚ πιστεύει ακόμη ότι είναι ζωτικής σημασίας οι έγκαιρες διαγνωστικές εξετάσεις, η έρευνα όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου (όπως το περιβάλλον), καθώς και τα κριτήρια για έγκαιρη διάγνωση. Θεωρεί, επομένως, σαφή προστιθέμενη αξία τη διεξαγωγή ευρείας κλίμακας επιδημιολογικών και κλινικών μελετών με διακρατική συνεργασία.Οι ευρωβουλευτές τονίζουν τη σπουδαιότητα της έρευνας σχετικά με τη σχέση μεταξύ της διαδικασίας γήρανσης και της άνοιας και μεταξύ άνοιας και κατάθλιψης στους ηλικιωμένους. Πιστεύουν δε ότι τα ερευνητικά προγράμματα θα πρέπει να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στην πρόληψη, στους βιοδείκτες, στις μεθόδους διαγνωστικής απεικόνισης, στις μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης που βασίζονται σε πολυκλαδική προσέγγιση καθώς και στη δημιουργία εκτενών βάσεων δεδομένων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μελέτες σχετικά με τον πληθυσμό

Το ΕΚ θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής οι οποίες μπορούν να καθυστερήσουν και να αποτρέψουν την αρχή νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, ιδιαίτερα Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον, και να προωθήσουν "τρόπους ζωής υγιούς μυαλού". Προτείνει, τέλος, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή να εξετάσουν την έναρξη ενός Ευρωπαϊκού Έτους του Μυαλού προκειμένου να υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με τα νοσήματα που σχετίζονται με το μυαλό σε σχέση με την γήρανση, και τα μέτρα για την πρόληψή τους

Δεν υπάρχουν σχόλια: