Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-10-2010
                         ΠΡΟΣ    ΟΛΑ  ΤΑ ΜΜΕ   ΤΟΥ   ΝΟΜΟΥ

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ και το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ   ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΣΑΜΟΥ  ΕΝΗΜΕΡΩΝOYN  :

  ΓΙΑ  ΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΣΑΜΟΥ
 
  1. Σε εφαρμογή των  υπ΄αριθμ.  114762/20-09-2010 και 11475920-09-2010 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας και στα πλαίσια της προσπάθειας εξορθολογισμού των οικονομικών της υγείας, του αποτελεσματικότερου ελέγχου και της βελτίωσης παροχής ιατροφαρμακευτικής, νοσοκομειακής περίθαλψης από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και της παροχής ιατρικών υπηρεσιών από τα Κέντρα Υγείας, όλοι  οι προσερχόμενοι για εξέταση στα τακτικά πρωινά ιατρεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. καθώς και στα Ιατρεία των Κέντρων Υγείας καταβάλουν αμοιβή (εξέταστρο), τριών (3) ευρώ με εξαίρεση συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού (ασφαλισμένοι ΟΓΑ, πολιτικοί πρόσφυγες, κάτοχοι βιβλιάριου οικονομικής αδυναμίας και για τα κέντρα υγείας οι ανασφάλιστοι κάτω των 17 και πάνω από 70 έτη, τα ΑΜΕΑ με αρμοδίως ποσοστό αναπηρίας 67%, προσερχόμενα άτομα με συγκεκριμένα πιστοποιημένα χρόνια νοσήματα). Επίσης καταβάλουν όλοι οι προσερχόμενοι για εργαστηριακές εξετάσεις, μικρές χειρουργικές επεμβάσεις, λοιπές ιατρικές πράξεις και νοσηλεία, το αντίστοιχο αντίτιμο, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον διάταγμα, σύμφωνα με τον κανονισμό παροχών του ασφαλιστικού τους φορέα ή οι ίδιοι όταν δεν υπάρχει καμία ασφαλιστική κάλυψη.
    2.  Με την   συνδρομή  του  Bουλευτή Ν. Σάμου , των Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Καρλοβάσου   και   του Διευθυντή  του  Κέντρου Υγείας  Καρλοβάσου  και στα πλαίσια   του προγράμματος  Επιχειρησιακής     Συμφωνίας   Υλοποίησης      του  Υπουργείου Υγείας καταθέσαμε πρόταση      για την έγκριση επιχορήγησης       συνολικού  ποσού 2.000.000    ΕΥΡΩ ,   για την προμήθεια      ιατρικού -   λοιπού  εξοπλισμού   και για  βελτιώσεις    κτιριακών    , ηλεκτρομηχανολογικών     υποδομών   - εγκαταστάσεων    στο Κέντρο Υγείας   Καρλοβάσου και στα   περιφερειακά  ιατρεία του  νησιού  μας.
3.   Το οδοντιατρείο      του Κέντρου Υγείας  Καρλοβάσου Σάμου θα    προσφέρει  ιατρική περίθαλψη καθ εκάστη  Τρίτη και  Πέμπτη    στο
Κέντρο Υγείας   Καρλοβάσου   μέχρι  να   αντικατασταθεί   το   οδοντιατρικό μηχάνημα   με καινούργιο  και να υπάρχει δυνατότητα κάλυψης  του  συνόλου  της  οδοντιατρικής  περίθαλψης  των ασθενών   , άλλως μέχρι την κάλυψη της  κενής  θέσης    του οδοντιάτρου  στο Νοσοκομείο Σάμου . Η    μετακίνηση  της   οδοντιάτρου   του Κέντρου Υγείας   Καρλοβάσου    κρίθηκε  αναγκαία    προκειμένου να    προσφέρεται  όσο  το δυνατόν   καλύτερη     οδοντιατρική περίθαλψη στο  σύνολο των  ασθενών  του  νησιού μας .
4.   Έχουν ολοκληρωθεί  οι εργασίες  των νέων  αγροτικών ιατρείων  Καλλιθέας   Μαραθοκάμπου και Κοκκαρίου  Σάμου    και σύντομα    θα παραδοθούν      στους ασθενείς   των χωριών  μας


 ΓΙΑ ΤΟ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   ΣΑΜΟΥ

  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ    ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΚΑΙ   ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 α )  Έχουν     ήδη   προσληφθεί  2 άτομα ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων, 1 άτομο ΥΕ Τραυματιοφορέων, 1 άτομο ΔΕ αδελφών Νοσοκόμων  σαν επικουρικό   προσωπικό  και  αναμένουμε      την  πρόσληψη  2 ΔΕ Χειριστών –Εμφανιστών   και 1 ΠΕ Φαρμακοποιού  .
β ) Έχουν  εγκριθεί    από την   2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου       πέντε     θέσεις  νοσηλευτικού  και   λοιπού προσωπικού   με  σχέση   εργασίας ιδιωτικού    δικαίου ορισμένου χρόνου  , διάρκειας    οκτώ μηνών και αναμένουμε την  προκήρυξή  τους  .
 γ ) Από 16-9-2010   έχουν  σταλεί   από  την  Δ/νση Προσωπικού    του Νοσοκομείου ,   όλα   τα δικαιολογητικά   αποδοχής       διορισμού   των     διοριστέων υπαλλήλων και   αναμένουμε να δοθεί βεβαίωση πίστωσης από την Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου μας για 9 άτομα μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού από την προκήρυξη 7Κ/2009 προκειμένου να απασχοληθούν  μόνιμα  στο Νοσοκομείο μας
   ΙΑΤΡΙΚΟ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 α)   Από 20-9-2010 απασχολείται  στο Νοσοκομείο μας με απόσπαση από το Υπουργείο  Yγείας , για χρονικό διάστημα έξι μηνών, Παιδίατρος για  περαιτέρω  κάλυψη  των αναγκών της Παιδιατρικής κλινικής. Η προκήρυξη των εννέα (9) νέων θέσεων ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου μας έχει  ολοκληρωθεί   και  βρίσκεται  στο στάδιο των κρίσεων και εισηγήσεων από τα Συμβούλια Κρίσης για τους υποψήφιους ιατρούς.
β ) Με τις νόμιμες   διαδικασίες  προκηρύχθηκε η κενή δεύτερη θέση  ιατρού επιμελητή Β΄ Νεφρολογίας η οποία , επειδή απέβη άγονη    επαναπροκηρύχθηκε       ως  θέση ιατρού επιμελητή  Α  Νεφρολογίας
  γ)Έχουμε  ζητήσει το διορισμό από το Υπουργείο μας ενός επικουρικού ιατρού Παιδιάτρου και ενός επικουρικού   ιατρού  Νεφρολόγου, που όμως ακόμα δεν έχουν   επιτευχθεί  , αφού δεν υπήρξαν  στον  πίνακα  επικουρικών   ιατρών   του Υπουργείου  μας  ιατροί   ανάλογης ειδικότητας που να ενδιαφέρονται
  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
 Το ακτινολογικό μας μηχάνημα λειτουργεί από τις 22/09/2010  μετά την αποκατάσταση  βλάβης του  (αντικατάσταση λυχνίας ).
 ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
 Το Νοσοκομείο Σάμου  θα προμηθευτεί  νέο αξονικό  τομογράφο  μέσω του  προγράμματος ΕΣΠΑ . Έχουν κατατεθεί  όλα τα δικαιολογητικά στην Περιφέρεια μας. Μέχρι τότε προκηρύχθηκε πρόχειρος ανοιχτός διαγωνισμός με καταλυτική ημερομηνία την 3η/11/2010 για προμήθεια μεταχειρισμένου αξονικού τομογράφου για κάλυψη   των   αναγκών του Νοσοκομείου  
 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 
Από τα μέσα Νοέμβρη τρέχοντος έτους  το εξωτερικό   οδοντιατρείο  του Νοσοκομείου μας , μετά  από  μετακίνηση     της οδοντιάτρου  του Κέντρου Υγείας    Καρλοβάσου Σάμου θα  εξυπηρετεί    τους ασθενείς    του νησιού μας  , καθ εκάστη  Δευτέρα-Τετάρτη και Παρασκευή, κατόπιν ραντεβού (τηλ.22730 27426).
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
Ήδη έχουν προκηρυχθεί   38  διαγωνισμοί   για προμήθεια         υγειονομικού    υλικού   ,αναλώσιμων ειδών     και παροχή υπηρεσιών     Μέχρι τέλος  Δεκεμβρίου 2010 θα έχουν   ολοκληρωθούν  όλοι  οι διαγωνισμοί  με την προκήρυξη και    άλλων       12    διαγωνισμών  
Επισημαίνουμε   ότι   μέχρι  να καθιερωθεί   η ολοήμερη    λειτουργία   του  Νοσοκομείου  με την  επέκταση  και εξωτερικών ιατρείων   και τη διενέργεια  
διαγνωστικών   θεραπευτικών   και επεμβατικών     πράξεων   πέρα του τακτικού ωραρίου  σύμφωνα  με τον Ν   3868 / 2010  , για κάθε  εξέταση    εντός του   Νοσοκομείου Σάμου  και  του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου Σάμου   απαιτείται μόνο η χρηματική καταβολή   του εξέταστρου ήτοι των 3,00 ΕΥΡΩ  και   για   εργαστηριακές   εξετάσεις  , μικρές  χειρουργικές  επεμβάσεις    , λοιπές     ιατρικές πράξεις και νοσηλεία    το αντίστοιχο αντίτιμο     σύμφωνα με     τον κανονισμό παροχών   του ασφαλιστικού   φορέα   των   ασθενών  , άλλως το  αντίστοιχο  ποσό , που   οι ίδιοι  θα πρέπει να   καταβάλλουν   όταν  δεν υπάρχει    καμία   ασφαλιστική  κάλυψη            . Επίσης     οποιαδήποτε εξέταση   συστήνεται    και    στους εσωτερικούς  ασθενείς   των τμημάτων των κλινικών   του Νοσοκομείου , που   θα πρέπει να   γίνεται   σε  εξωτερικό εργαστήριο   ( αξονική  τομογραφία,  μαγνητική κ.λπ.),  πλην των  επειγόντων περιστατικών  θα   πρέπει , προκειμένου  να αποδίδονται τα χρήματα άμεσα   στους ασθενείς  από τα ασφαλιστικά τους ταμεία ,   το παραπεμπτικό της    γνωμάτευσης   έγγραφο ,   εκτός   της  υπογραφής  του       θεράποντα ιατρού     να έχει και   την    υπογραφή      και τη  θεώρηση από  τον ιατρό του  ασφαλιστικού  Ταμείου τους    ,   ενημερώνουμε  δε   τους  πολίτες ότι  ελεγκτής ιατρός   του ΙΚΑ   βρίσκεται     κατά  τις εργάσιμες  ημέρες της εβδομάδας    και   από 9 π.μ – 12 μμ στο χώρο του Νοσοκομείου  . –

                                                                                                Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΙΔΕΡΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: