Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Έναρξη του Επιχειρησιακού Γραφείου του Frontex στην ΕλλάδαO ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) έχει σαν σκοπό τον συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Επίσης, επικουρεί τα κράτη μέλη στην εκπαίδευση των εθνικών συνοριακών φυλάκων, με την καθιέρωση, μεταξύ άλλων, κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης. Ο Frontex πραγματοποιεί αναλύσεις κινδύνου, παρακολουθεί τις εξελίξεις των ερευνών σχετικά με τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, επικουρεί τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα και παρέχει την αναγκαία στήριξη για την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού.
Από την 1η Οκτωβρίου 2010, θα λειτουργεί στην Ελλάδα το πρώτο πιλοτικό Επιχειρησιακό Γραφείο του Frontex, το οποίο θα έχει σαν σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων (χερσαίων, θαλασσίων και εναέριων) της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιταλίας και της Μάλτας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: