Αλλάζει η διοικητική διαίρεση της χώρας

Με τρεις αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών, μπαίνει σε νέο πλαίσιο η διοικητική διαίρεση της χώρας, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος του «Καλλικράτη».

Ειδικότερα, με αυτές αποτυπώνεται αναλυτικά η διοικητική διαίρεση της χώρας ανά περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, δήμο, δημοτική ενότητα και τοπική/δημοτική κοινότητα. Για πρώτη φορά καταγράφεται αναλυτικά ο πληθυσμός των δήμων που χωρίζονται μέχρι σήμερα σε δημοτικά διαμερίσματα, ενώ παρουσιάζονται αναλυτικά οι νέες τοπικές και δημοτικές κοινότητες στο σύνολο της χώρας.

Η νέα διοικητική διαίρεση, επίσης, διαχωρίζει τις Περιφέρειες σε ενότητες, οι οποίες και αποτελούν την περιφέρεια εκλογής των περιφερειακών συμβούλων.

Έτσι, για πρώτη φορά, η σημερινή Νομαρχία Αθηνών διαιρείται σε 4 περιφερειακές ενότητες, οι Νομαρχίες Πειραιά, Κεφαλονιάς, Καβάλας, Μαγνησίας σε 2, και οι Νομαρχίες Κυκλάδων και Δωδεκανήσων σε περιφερειακές ενότητες, οι οποίες κατά βάση ακολουθούν τα όρια των σημερινών Περιφερειών.

Επίσης, κυρώθηκε, για πρώτη φορά, ο πραγματικός πληθυσμός ανά δημοτικό διαμέρισμα στους 7 μεγαλύτερους δήμους της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Περιστέρι, Καλλιθέα).

Παράλληλα, εντάχθηκαν σε εκλογικές περιφέρειες, οικισμοί και τοπικά διαμερίσματα στους Δήμους Πάτρας , Ηρακλείου και Λάρισας.

Σχετικά links   Το Πρόγραμμα Καλλικράτης  Αιτιολογική Έκθεση  Νόμος  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Συνεπειών Ρυθμίσεων Παράρτημα της Έκθεσης Συνεπειών Ρυθμίσεων  Μετατάξεις  Αρμοδιότητες  Σύσταση Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Χάρτες Αυτοδιοίκησης-Περιφέρειες