Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Στρεμματική ενίσχυση καλλιέργειας πατάτας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (Τμήμα φυτικής και ζωϊκής παραγωγής) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου, σχετικά με τη στρεμματική ενίσχυση ανοιξιάτικης καλλιέργειας πατάτας και φάβας, ανακοινώθηκαν τα εξής:

Οι παραγωγοί που θα καλλιεργήσουν έκταση Ανοιξιάτικης πατάτας και βρώσιμου λαθουριού (Φάβας) πάνω από 1 στρέμμα και επιθυμούν να λάβουν την στρεμματική ενίσχυση του καν. 1405/2006, θα πρέπει να καταθέσουν στα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης αίτηση συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία της, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου Αγροτικής Τραπέζης, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του παραγωγού.

2) Φωτοτυπία εκκαθαριστικού της εφορίας.

3) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

4) Πιστοποιητικό συγκομιδής-βεβαίωση ΚΕΠΠΥΕΛ μόνο για τους παραγωγούς που καλλιεργούν πατατόσπορο.

5) Δικαιολογητικά ιδιοκτησίας όπως συμβόλαια, Ε9 ή ενοικιαστήρια στα οποία να αναγράφεται η τοποθεσία, η έκταση και ο αριθμός του χαρτογραφικού κωδικού του αγροτεμαχίου. Τα ενοικιαστήρια διάρκειας πάνω από 9 έτη πρέπει να γίνονται με συμβολαιογραφική πράξη. Τα ενοικιαστήρια με ετήσιο μίσθωμα πάνω από 176 ευρώ πρέπει να θεωρούνται από την εφορία. Τα ενοικιαστήρια διάρκειας μίσθωσης μέχρι 9 έτη και με ετήσιο μίσθωμα κάτω από 176 ευρώ πρέπει να είναι θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή Δημοτική αρχή και την βεβαία ημερομηνία από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 10-3-2010 για την Ανοιξιάτικη πατάτα και 15-3-2010 για το βρώσιμο λαθούρι.

Τα τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης ένα μήνα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και αφού ελέγξουν την πληρότητα συμπλήρωσης των πεδίων της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να τις υποβάλουν με διαβιβαστικό στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Σάμου, (Υπόψη κ Μαλαγάρη Πολύκαρπου, τηλ. 22733 53439).

Δεν υπάρχουν σχόλια: