Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου ανακοινώνεται ότι: Η αδειοδοτούσα αρχή για την λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι οι κατά τόπους Δήμοι του Νομού, όπου κατατίθενται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση αυτών.

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από την υπηρεσία μας, πριν την έναρξη λειτουργίας αυτών από αρμοδίους υπαλλήλους στα γραφεία της υπηρεσίας μας και στα παρακάτω τηλέφωνα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22733-53446

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

22733-53445

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

22733-53445

ΜΑΡΚΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

22733-53447

ΚΑΤΡΑΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ

22733-53444

Σύμφωνα με την Υ.Δ. Α1β/8577/83, άρθρο 9, οι ενδιαφερόμενοι να ιδρύσουν κατάστημα ή εργαστήριο υγειονομικού ενδιαφέροντος, πριν από κάθε άλλη ενέργειά τους, μπορούν αν το επιθυμούν να ζητήσουν από την υπηρεσία μας πληροφορίες σχετικά με το αν επιτρέπεται η χρήση του χώρου που διαθέτουν για τον σκοπό που προορίζεται. Κατά την συμπλήρωση της αίτησής τους θα πρέπει να προσκομίζονται σχεδιαγράμματα (σε δύο αντίτυπα) κατόψεως στα οποία θα έχουν αποτυπωθεί με ακρίβεια οι προοριζόμενοι χώροι για την ίδρυση του καταστήματος, και απαραιτήτως θα φαίνονται το ύψος και το εμβαδόν αυτών, καθώς επίσης, αν ο χώρος αυτός είναι σε ισόγειο, υπόγειο ή όροφο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: