Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ


Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα “Jacquelline De Romilly του Υπουργείου Παιδείας, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα «Δια Βίου Μάθηση(Δ.Β.Μ): Η Ελληνική προοπτική και η Σουηδική εμπειρία».

Την ημερίδα χαιρέτισαν η Υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Ευθύμιος Μπάκας και ο Αλέξης Κόκκος Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Δια Βίου Μάθησης που μετέφερε μήνυμα του κ. Παπανδρέου για την επιτυχή υλοποίηση της συνάντησης.

Στελέχη του μεγαλύτερου επιμορφωτικού φορέα της Σουηδίας, του ABF, παρουσίασαν το σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων της χώρας τους και αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στους στόχους και στις μεθόδους υλοποίησης του καθώς και στην απήχησή του στον ενήλικο πληθυσμό.

Η ημερίδα περιλάμβανε εκτός των παρουσιάσεων σε ολομέλεια και εργαστήρια (workshops), για να δοθεί η δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής μέσω διεξοδικής ανάλυσης και ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών για το ζήτημα της Δια Βίου Μάθησης.

Το Κέντρο Μάθησης & Πολιτισμού Αιγαίου μέσω του εκπροσώπου του κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλου, συμμετείχε στο θεματικό εργαστήριο «Συστήματα Διοίκησης και Λειτουργίας Δια Βίου Μάθησης».

Στο εργαστήρι συμμετείχαν στελέχη των μεγαλύτερων φορέων Εκπαίδευσης & Κατάρτισης της χώρας μας (ΟΑΕΔ, ΕΚΕΠΙΣ, ΓΓΔΒΜ, ΝΕΛΕ, ΚΕΕ, κ.α) ενώ ο συντονισμός έγινε από εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε).

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κος Αθανασόπουλος μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν και στα οποία δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα είναι ο ρόλος και ο βαθμός συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διοίκηση & λειτουργία της ΔΒΜ. Επισημάνθηκε ιδιαίτερα ο ρόλος του Ενεργού πολίτη, η αλλαγή νοοτροπίας των φορέων εκπαίδευσης καθώς και η Διοικητική -Οικονομική αυτοτέλεια στα πλαίσια του σχεδίου «Καλλικράτης». Οι πάροχοι των προγραμμάτων ΔΒΜ θα προέρχονται από το Δημόσιο αλλά και τον Ιδιωτικό Τομέα ενώ θεωρήθηκε σημαντική η ύπαρξη Ατομικού Λογαριασμού Μάθησης.

Τονίστηκε επίσης η ανάγκη σύνδεσης μεταξύ Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης(ΓΓΔΒΜ) με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προτάθηκε η σύσταση περιφερειακών γραφείων από τη ΓΓΔΒΜ που θα εδράζονται στις Περιφέρειες.

Στο τέλος της συνάντησης έγινε παρουσίαση των πορισμάτων από τους συντονιστές των θεματικών εργαστηρίων καθώς και σύνοψη από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίο Μάθησης & Θρησκευμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: