Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανεξέλεξε τον καθηγητή κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο ως Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή


ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

EUROPE DIRECT

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) επανεξέλεξε, την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010, τον καθηγητή κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο ως Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, με 340 ψήφους επί συνόλου 648 έγκυρων ψήφων. Ο κ. Διαμαντούρος δήλωσε: «Είμαι πολύ ευγνώμων για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για την ψήφο εμπιστοσύνης στη δουλειά μου. Προσβλέπω στη συνέχιση των προσπαθειών μου για τη βελτίωση της ποιότητας της διοίκησης της ΕΕ και την προώθηση μιας κουλτούρας υπηρεσίας στα όργανα της ΕΕ προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών. "

Οι προτεραιότητες του Διαμεσολαβητή για τα επόμενα πέντε έτη είναι:

1. Να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες επωφελούνται πλήρως από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Στόχος του Διαμεσολαβητή είναι να βοηθήσει τους πολίτες να κάνουν πλήρη χρήση των δικαιωμάτων τους, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αφορά ειδικά το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση, το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα της ΕΕ, το δικαίωμα συμμετοχής σε διάλογο με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και το δικαίωμα να απευθύνονται στον Διαμεσολαβητή. Ο Διαμεσολαβητής θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τους εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές των κρατών μελών ενημερώνοντας τους πολίτες για τα δικαιώματά τους.

2. Να ενισχύσει μια «κουλτούρα υπηρεσίας» στους πολίτες εντός της διοίκησης της ΕΕ

Με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή, η διοίκηση της ΕΕ θα ενισχύσει την "κουλτούρα υπηρεσίας" στους πολίτες. Αυτό περιλαμβάνει δέσμευση (α) για μεγαλύτερη διαφάνεια και στη χρηστή διοίκηση και (β) να ενημερώνονται οι πολίτες για το δικαίωμά τους για διαχείριση των υποθέσεών τους αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου χρόνου από τη διοίκηση της ΕΕ.


3. Περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας του γραφείου του Διαμεσολαβητή

Ο Διαμεσολαβητής είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να βελτιώνει τις υπηρεσίες του πετυχαίνοντας ταχύτερα αποτελέσματα στις έρευνές του και αυστηρότερη αυτο-αξιολόγηση χειρισμός του θεσμικού οργάνου των καταγγελιών των πολιτών. Επιθυμεί ακόμα, να ενισχύσει την προβολή του μέσω στοχευμένων εκστρατειών πληροφόρησης. Ο Διαμεσολαβητής προτίθεται να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία με άλλους μηχανισμούς πληροφοριών και επίλυσης προβλημάτων, όπως το EuropeDirect, το SOLVIT και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Διαμεσολαβητών.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για περίοδο πέντε ετών. Ο καθηγητής κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος έχει υπηρετήσει ως Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής από την 1η Απριλίου 2003. Πριν γίνει Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ήταν, από το 1998 έως το 2003, ο πρώτος Εθνικός Διαμεσολαβητής στην Ελλάδα.


Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.europarl.europa.eu/electionombudsman

www.ombudsman.europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: