Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

«Σταματήστε τη φτώχεια τώρα»: Το 17% του πληθυσμού της ΕΕ ζει κάτω από το όριο της φτώχειας


ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

EUROPE DIRECT

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ισπανική προεδρία της ΕΕ κήρυξαν την έναρξη του ευρωπαϊκού έτους 2010 για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Με το σύνθημα «Σταματήστε τη φτώχεια τώρα», η εκστρατεία στοχεύει να θέσει την καταπολέμηση της φτώχειας, που επηρεάζει άμεσα έναν στους έξι ευρωπαίους, στο προσκήνιο της ΕΕ κατά τη διάρκεια του 2010. Ο

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Durão Barroso και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας κ. José Luis Rodríguez Zapatero κήρυξαν την έναρξη του έτους σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Μαδρίτη.

«Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού συνθέτουν απαραίτητα συστατικά για την έξοδο από την κρίση. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι πιο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες είναι εκείνες που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική ύφεση. Γι' αυτόν τον λόγο, το ευρωπαϊκό έτος 2010 θα πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ευαισθητοποίηση του κοινού και να συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, στοιχείο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελλοντικής στρατηγικής της ΕΕ που πρότεινα», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. José Manuel Durão Barroso.

Ο κ. Vladimír Špidla, επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ισότητα των ευκαιριών, πρόσθεσε: «Ένα στα έξι άτομα στην Ευρώπη αγωνίζεται καθημερινά για την επιβίωσή του. Ωστόσο, η φτώχεια μπορεί να επηρεάσει εμάς τους υπόλοιπους, καθώς και τις κοινωνίες μας συνολικά. Ενώ τα περισσότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων αναμένουν από την ΕΕ να παράσχει βοήθεια. Το ευρωπαϊκό έτος τοποθετεί το εν λόγω ζήτημα στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας, ώστε η Ευρώπη, ως σύνολο, να ενώσει τις δυνάμεις της για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.»

Σχεδόν 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, δηλαδή το 17% του πληθυσμού της ΕΕ, ζουν σήμερα κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτό το εξαιρετικά ανησυχητικό γεγονός έχει ιδιαίτερη απήχηση στην κοινή γνώμη, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με τη στάση απέναντι στη φτώχεια ( IP/09/1585). Η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων (73%) θεωρεί ότι η φτώχεια είναι ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα στη χώρα του, ενώ το 89% ζητά από την κυβέρνησή του να λάβει επειγόντως μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Μολονότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν την πρωταρχική ευθύνη, το 74% αναμένει επίσης από την ΕΕ να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

Το ευρωπαϊκό έτος 2010 στοχεύει στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση τόσο των βασικών παραγόντων, όπως οι κυβερνήσεις και οι εταίροι, όσο και του ευρύτερου κοινού, όσον αφορά τις αιτίες και τις συνέπειες της φτώχειας στην Ευρώπη. Αποσκοπεί επίσης στο να παρακινήσει τους διάφορους εταίρους να συμβάλουν στην καταπολέμηση της φτώχειας στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και ένταξης• καθώς και στο να ενθαρρύνει σαφείς δεσμεύεις που αφορούν τον σχεδιασμό ενωσιακών και εθνικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι δραστηριότητες του έτους θα είναι σε μεγάλο βαθμό αποκεντρωμένες και θα περιλαμβάνουν εθνικά προγράμματα που καταρτίζονται από καθεμία από τις 29 συμμετέχουσες χώρες (τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ συν την Ισλανδία και τη Νορβηγία). Την εκστρατεία θα στηρίξουν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ένας προϋπολογισμός ύψους 17 εκατ. ευρώ καθώς και εκατοντάδες έργα συνυφασμένα με τις διάφορες εθνικές προτεραιότητες.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας επικοινωνίας θα πραγματοποιηθεί δημοσιογραφικός διαγωνισμός, ένα είδος πρωτοβουλίας και δύο «εβδομάδες επικέντρωσης» που θα λάβουν χώρα τον Μάιο και τον Οκτώβριο, στη διάρκεια των οποίων θα διοργανωθούν διάφορες εθνικές εκδηλώσεις στην ΕΕ. Το έτος θα κλείσει με την τελετή λήξης στις 17 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, υπό τη βελγική προεδρία της ΕΕ.

Ο δικτυακός τόπος της εκστρατείας (http://www.2010againstpoverty.eu) περιλαμβάνει πλατφόρμα εταίρων για την τόνωση της δικτύωσης και των κοινών πρωτοβουλιών μεταξύ βασικών παραγόντων, όπως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και τοπικών και περιφερειακών αρχών. Στον δικτυακό τόπο θα ανακοινώνονται επίσης εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

(Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 2010)

http://www.2010againstpoverty.eu

Video News Release : Poverty is still a reality in Europe

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a4caf6e35e7b306be79b&title=Poverty+is+still+a+reality+in+Europe&titleleft=Social%20affairs

(Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με τη στάση απέναντι στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό – πλήρης έκθεση, συνοπτική έκθεση και συνοπτικά δελτία κάθε χώρας)

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: