Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Για να δούμε θα το τηρήσουν στην Σάμο αυτό;

Συμβάσεις έργου μόνο με τη σφραγίδα του ΑΣΕΠ


Σύμφωνα με το νόμο για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου είναι αναγκαία η έκδοση θετικής βεβαίωσης από τον ΑΣΕΠ, με την οποία θα πιστοποιείται ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου. Το ΑΣΕΠ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του και στη διαδρομή:
Θέσεις εργασίας - Συμβάσεις Έργου πίνακα με τίτλο «Αιτήματα για χορήγηση βεβαίωσης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου». Εκεί καταγράφονται τα αιτήματα ανά φορέα, αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία, και ο αριθμός των θέσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: