Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Αντιμονοπωλιακή Νομοθεσία

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
EUROPE DIRECT
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔ Ανταγωνισμού) και οι σύμβουλοι ακροάσεων της Επιτροπής δημοσίευσαν στον δικτυακό τόπο Europa λεπτομερείς εξηγήσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εκτυλίσσονται στην πράξη οι αντιμονοπωλιακές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό την περαιτέρω αύξηση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας της διεκπεραίωσης αντιμονοπωλιακών υποθέσεων από την Επιτροπή.

Οι εξηγήσεις περιλαμβάνονται σε τρία έγγραφα: βέλτιστες πρακτικές για τις αντιμονοπωλιακές υποθέσεις, βέλτιστες πρακτικές για την υποβολή οικονομικών αποδεικτικών στοιχείων (σε αντιμονοπωλιακές υποθέσεις και υποθέσεις ελέγχου των συγκεντρώσεων) και οδηγίες όσον αφορά τον ρόλο του Συμβούλου Ακροάσεων στο πλαίσιο των αντιμονοπωλιακών υποθέσεων. Τα έγγραφα θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις για τις οποίες διεξάγονται έρευνες να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο εκτυλίσσονται οι έρευνες, τί μπορούν να περιμένουν από την Επιτροπή και τι περιμένει η Επιτροπή από αυτές. Θα τεθούν προσωρινά σε εφαρμογή από την Επιτροπή από σήμερα, αλλά οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τα έγγραφα αυτά εντός 8 εβδομάδων, με σκοπό την προσαρμογή τους υπό το πρίσμα των παρατηρήσεων που θα ληφθούν.

Βέλτιστες πρακτικές στις αντιμονοπωλιακές υποθέσεις

Το έγγραφο εξηγεί από το άλφα μέχρι το ωμέγα τις αντιμονοπωλιακές διαδικασίες, αρχίζοντας με τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή αποφασίζει να δώσει προτεραιότητα σε κάποια υπόθεση και τελειώνοντας με την δυνητική έκδοση απόφασης.

Το έγγραφο αποβλέπει στην περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών με την αύξηση της διαφάνειας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματική διεξαγωγή των ερευνών της Επιτροπής. Σημαντικοί τομείς στους οποίους η Επιτροπή θα τροποποιήσει τις διαδικασίες της είναι:

- η ταχύτερη κίνηση επίσημης διαδικασίας, μόλις ολοκληρωθεί η φάση της αρχικής εκτίμησης,

- η πραγματοποίηση συναντήσεων με τα μέρη για την εκτίμηση της κατάστασης σε κρίσιμα σημεία της διαδικασίας,

- κοινοποίηση υποβληθέντων στοιχείων αποφασιστικής σημασίας, περιλαμβανομένης και της ταχείας πρόσβασης στην καταγγελία, ούτως ώστε τα μέρη να είναι σε θέση να εκφράσουν τις απόψεις τους ήδη κατά τη φάση των ερευνών,

- δημόσια αναγγελία της κίνησης και της περάτωσης διαδικασιών, καθώς και της αποστολής κοινοποίησης αιτιάσεων,

- παροχή καθοδήγησης ως προς τον τρόπο εφαρμογής στην πράξη του νέου μέσου των διαδικασιών ανάληψης δεσμεύσεων.

Βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την υποβολή οικονομικών αποδεικτικών στοιχείων

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη σημασία των οικονομικών σε περίπλοκες υποθέσεις, η ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής συχνά, στο πλαίσιο των ερευνών της, ζητά την υποβολή σημαντικών οικονομικών στοιχείων (π.χ. στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε οικονομετρικές αναλύσεις). Επίσης, τα μέρη συχνά, με δική τους πρωτοβουλία, προβάλλουν επιχειρήματα βασιζόμενα σε περίπλοκες οικονομικές θεωρίες. Προκειμένου να οργανωθεί ορθολογικά η υποβολή τέτοιων οικονομικών στοιχείων, το εν λόγω έγγραφο περιγράφει τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται κατά την υποβολή των στοιχείων αυτών. Εξηγεί επίσης την τακτική που ακολουθούν τα αρμόδια κλιμάκια για τις υποθέσεις και ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΓΔ Ανταγωνισμού κατά τις επαφές τους με τα μέρη που υποβάλλουν οικονομικά αποδεικτικά στοιχεία.

Τα έγγραφα διαβούλευσης διατίθενται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html Οι παρατηρήσεις πρέπει να σταλούν το αργότερο στις 3 Μαρτίου 2010 στη διεύθυνση COMP-Best-Practices@ec.europa.eu ή Hearing.Officer@ec.europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: