Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

• Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη ήταν 0,9% το Δεκέμβριο 2009, έναντι 0,5% το Νοέμβριο, ενώ 1 χρόνο πριν το ποσοστό ανερχόταν σε 1,6%


ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

EUROPE DIRECT

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη ήταν 0,9% το Δεκέμβριο 2009, έναντι 0,5% το Νοέμβριο, ενώ ένα χρόνο πριν το ποσοστό ανερχόταν σε 1,6%. Ο μηνιαίος πληθωρισμός για τον Δεκέμβριο του 2009 ήταν 0,3%. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός του πληθωρισμού το 2009 ήταν 0,3%, κάτω από 3,3% το 2008.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ΕΕ ήταν 1,4% τον Δεκέμβριο του 2009, έναντι 1,0% το Νοέμβριο, ενώ ένα χρόνο πριν το ποσοστό ανερχόταν σε 2,2%. Ο μηνιαίος πληθωρισμός για τον Δεκέμβριο του 2009 ήταν 0,2%. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός του πληθωρισμού το 2009 ήταν 1,0%, κάτω από 3,7% το 2008.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πληθωρισμός στα κράτη μέλη της ΕΕ

Τον Δεκέμβριο του 2009, τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (-2,6%), στην Εσθονία (-1,9%) και στη Λετονία (-1,4%), ενώ τα υψηλότερα στην Ουγγαρία (5,4%), στη Ρουμανία (4,7%) και στην Πολωνία ( 3,8%). Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2009, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε σε είκοσι κράτη μέλη, ενώ παρέμεινε αμετάβλητος σε τέσσερα και σε δύομειώθηκε.

Ο χαμηλότερος μέσος όρος των 12 μηνών έως τον Δεκέμβριο του 2009 καταγράφηκε στην Ιρλανδία (-1,7%), στην Πορτογαλία (-0,9%) και στην Ισπανία (-0,3%), ενώ ο υψηλότερος στη Ρουμανία (5,6%), στη Λιθουανία (4,2%), στην Ουγγαρία και στην Πολωνία (αμφότερες 4,0%).

Ευρωζώνη

Τα κυριότερα αγαθά με τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά τον Δεκέμβριο του 2009 ήταν τα οινοπνευματώδη και ο καπνός (4,8%), οι μεταφορές (3,5%) και τα διάφορα αγαθά και υπηρεσίες (2,4%), ενώ τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά παρατηρήθηκαν στα τρόφιμα (-1,3%), στις επικοινωνίες (-0,8%) και στη στέγαση (-0,3%). Όσον αφορά τους λεπτομερείς επιμέρους δείκτες, τα καύσιμα για τις μεταφορές (0,42 ποσοστιαίες μονάδες) και ο καπνός (0,13) είχαν τη μεγαλύτερη αυξητική επίδραση στον γενικό πληθωρισμό, ενώ το φυσικό αέριο (-0,33) και τα αυτοκίνητα (-0,10) είχαν τη μεγαλύτερη μειωτική επίδραση.

Τα κύρια αγαθά με τα υψηλότερα μηνιαία ποσοστά ήταν οι δραστηριότητες αναψυχής και πολιτισμού (2,0%) και τα ξενοδοχεία και εστιατόρια (1,0%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στα είδη ένδυσης (-0,5%) και στις επικοινωνίες (-0,2%). Ειδικότερα, οι οργανωμένες διακοπές (+0,18 ποσοστιαίες μονάδες) και οι υπηρεσίες καταλυμάτων (+0,08) είχαν τη μεγαλύτερη αυξητική επίδραση, ενώ τα καύσιμα για τις μεταφορές και τα ενδύματα (-0,05 έκαστος) άσκησαν τις μεγαλύτερες προς τα κάτω επιδράσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: