Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την κύρωση των Συνθηκών του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
EUROPE DIRECT
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη επικύρωσαν τη συνθήκη WIPO για την πνευματική ιδιοκτησία και την συνθήκη WIPO για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα, τις επονομαζόμενες και Συνθήκες του «Διαδικτύου». Αυτές οι συνθήκες συνάφθηκαν για να προσαρμόσουν τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων στην εποχή του Διαδικτύου.

O Ευρωπαίoς Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, κ. Charlie McCreevy σχολίασε τις επικυρώσεις των Συνθηκών WIPO: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και τον WIPO. Ως ομάδα έχουμε αποδείξει την προσήλωσή μας στο διεθνές σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Οι δύο αυτές συνθήκες έφεραν την προστασία στο ίδιο βαθμό με τις σύγχρονες τεχνολογίες. Καθώς η τεχνολογική εξέλιξη επιταχύνεται, η προστασία των δημιουργών και των βιομηχανιών είναι περισσότερο επείγουσα παρά ποτέ.»

Με την επικύρωση αυτών των Συνθηκών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, ελπίζουν σε μια νέα ώθηση των εργασιών του WIPO και στην ενθάρρυνση της δέσμευσης για πρόοδο στο επίπεδο προστασίας των δημιουργών και των βιομηχανιών.Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, συμμετείχαν πλήρως στη διπλωματική διάσκεψη του 1996 που αποσκοπούσαν στην αναβάθμιση των δικαιωμάτων των δημιουργών, καλλιτεχνών και παραγωγών φωνογραφημάτων για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής. Οι δύο Συνθήκες του WIPO για τα πνευματικά δικαιώματα περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με τη διανομή, εκμίσθωση, το δικαίωμα της δημόσιας επικοινωνίας και την «διάθεση» του προστατευόμενου περιεχομένου μέσω του διαδικτύου.

Το 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, αποφάσισαν την επικύρωση και των δυο Συνθηκών του WIPO. Οι διαπραγματεύσεις για τις δύο συνθήκες, ήταν η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε το καθεστώς του πλήρους συμβαλλόμενου μέρους, σε αντίθεση με το καθεστώς του παρατηρητή που είχε μέχρι πρότινος στον WIPO για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αμέσως μετά τη διπλωματική διάσκεψη το 1996, το έργο που ξεκίνησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προσαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα του ΠΟΔΙ «internet» Συνθήκες. Μια ευρωπαϊκή οδηγία για την πνευματική ιδιοκτησία εκδόθηκε το 2001 την οποία όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία τους.Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη ενός διεθνούς συστήματος πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο επιβραβεύει τη δημιουργικότητα, τονώνει την καινοτομία και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη με παράλληλη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.Ο WIPO ιδρύθηκε το 1967 με εντολή από τα κράτη μέλη του να προωθήσει την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της συνεργασίας μεταξύ των κρατών και σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στη Γενεύη της Ελβετίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: