Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Προκηρύχθηκε για το έτος 2010 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος Jean Monnet, με καταληκτική ημερομηνία της 12ης Φεβρουαρίου 2010.


Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean Monnet στόχο έχει να αυξήσει τις γνώσεις και την ευαισθητοποίηση αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Για τον σκοπό αυτό ενθαρρύνει την διδασκαλία, την έρευνα, τον προβληματισμό στον τομέα των Ευρωπαϊκών σπουδών σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα Jean Monnet ξεκίνησε το 1989, και είναι πλέον παρών σε 62 χώρες σε όλο τον κόσμο και περίπου 740 πανεπιστήμια. Με δράσεις και στις πέντε ηπείρους, το πρόγραμμα εμπλέκει έως και 250 000 φοιτητές κάθε χρόνο. Από το 2007 το πρόγραμμα Jean Monnet αποτελεί μέρος του νέου προγράμματος «διά βίου μάθησης» 2007-2013 (που περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το Erasmus και το Leonardo).

Μέσω της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για στήριξη στις ακόλουθες δράσεις:

Δράσεις Διδασκαλίας

Jean Monnet European Modules, είναι σύντομες σειρές μαθημάτων για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και καλύπτουν τουλάχιστον 90 διδακτικές ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος.

Έδρες Jean Monnet είναι θέσεις διδασκαλίας με ειδίκευση στις σπουδές ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

«Αd Personam»έδρες Jean Monnet αποτελούν βραβεία σε καθηγητές και ερευνητές στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Jean Monnet, Κέντρα Αριστείας

Ακαδημαϊκές και Ερευνητικές Δράσεις

Υποστήριξη των ενώσεων των καθηγητών και ερευνητών που ειδικεύονται στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Υποστήριξη για δράσεις πληροφόρησης και έρευνας

Πολυμερείς ομάδες έρευναςJean Monnet είναι συμπράξεις μεταξύ τουλάχιστον τριών εδρών Jean Monnet από τρεις διαφορετικές χώρες, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ακαδημαϊκού δικτύου με ένα κοινό πρόγραμμα έρευνας στον τομέα των σπουδών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Τα έντυπα αιτήσεων διατίθενται (στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά) στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_jean_monnet_action_ka1_2010_en.php

Δεν υπάρχουν σχόλια: