Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Aπόκτηση άδειας άσκησης Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου


Η Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου καλεί όσους ενδιαφέρονται για την απόκτηση άδειας άσκησης Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου:
Τύπου Α

1.-πρωτογενών προϊόντων γης ή

2.-προϊόντων αλιείας-ιχθυοκαλλιέργειας και

Τύπου Β΄: Λοιπών ειδών

Να υποβάλλουν από 4 Ιανουαρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου 2010, τις αιτήσεις τους.

Δικαίωμα απόκτησης άδειας έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και που δεν συνδέονται με ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας.

Έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αναζητήσουν στη Διεύθυνση Εμπορίου ή στη σελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου http://www.samos.gr/ ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση/ έγγραφα/ έντυπα Διεύθυνσης Εμπορίου και Απασχόλησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: