Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα υπέρ των απόρων για το έτος 2010.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας υπέρ των απόρων για το έτος 2010. Αρχικά το εν λόγω πρόγραμμα είχε θεσπιστεί με σκοπό να προσφέρει τα πλεονασματικά αποθέματα γεωργικών προϊόντων («αποθέματα παρέμβασης») σε αναξιοπαθούντα άτομα, ενώ στα μέσα της δεκαετίας του ’90 τροποποιήθηκε ώστε να καταστεί δυνατή, σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμπλήρωση των αποθεμάτων παρέμβασης με την προμήθεια προϊόντων από την ελεύθερη αγορά. Όμως, φέτος, τα υφιστάμενα αποθέματα παρέμβασης (σιτηρά, ζάχαρη, γάλα σε σκόνη, βούτυρο) υπερκαλύπτουν τις ανάγκες του προγράμματος για το 2010, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνει περιορισμένη μόνο προσφυγή στην προμήθεια προϊόντων από την ελεύθερη αγορά. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό του προγράμματος για το 2009. Φέτος, αποφάσισαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 19 κράτη μέλη.
Ιστορικό
Η δωρεάν διανομή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας ξεκίνησε εκτάκτως κατά τη διάρκεια του εξαιρετικά ψυχρού χειμώνα του 1986/1987, όταν τα πλεονάζοντα αποθέματα γεωργικών προϊόντων δόθηκαν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις των κρατών μελών για να τα διανείμουν σε αναξιοπαθούντες. Στη συνέχεια, το εν λόγω μέτρο καθιερώθηκε και βασίστηκε στα αποθέματα παρέμβασης.Το εν λόγω καθεστώς επέτρεπε στα κράτη μέλη να αποδεσμεύουν τα πλεονάζοντα δημόσια αποθέματα τροφίμων με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως επισιτιστική βοήθεια.
Η συμμετοχή των κρατών μελών στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και η Επιτροπή εγκρίνει κάθε χρόνο νέο πρόγραμμα. Η ενίσχυση συνήθως παρέχεται σε διάφορες κατηγορίες ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, κυρίως σε αναξιοπαθούσες οικογένειες, σε ηλικιωμένους με ανεπαρκή βιοποριστικά μέσα, σε αστέγους, σε άτομα με αναπηρίες, σε παιδιά που κινδυνεύουν, σε φτωχούς εργαζομένους, σε διακινούμενους εργαζομένους και σε αιτούντες άσυλο.
Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα το γνωστοποιούν στην Επιτροπή στην αρχή κάθε έτους και στη συνέχεια της κοινοποιούν τις ανάγκες τους σε προϊόντα. Οφείλουν επίσης να της διαβιβάσουν έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος εκ των υστέρων.
Μολονότι η ΕΕ παρουσιάζει, κατά μέσο όρο, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα διαβίωσης στον κόσμο, ορισμένοι συνάνθρωποί μας δεν τρέφονται επαρκώς. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, κατά μέσο όρο, το 17% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει κάτω από το όριο της φτώχειας ή στα όρια της φτώχειας και, κατά συνέπεια, αντιμετωπίζει επισιτιστική φτώχεια η οποία δεν επιτρέπει, παραδείγματος χάριν, τη λήψη ενός ισορροπημένου γεύματος ανά διήμερο.
Ένα τέτοιο πρόγραμμα επιτρέπει να επωφεληθούν οι πιο φτωχοί Ευρωπαίοι πολίτες από την ΚΓΠ, μια εκ των παλαιοτέρων δημόσιων ευρωπαϊκών πολιτικών.
Ποσότητα κάθε είδους προϊόντος που πρόκειται να αποσυρθεί από τα κοινοτικά αποθέματα παρέμβασης στο πλαίσιο του προγράμματος για το 2010 για την Ελλάδα

(σε τόνους)
Ελλάδα 64.397 - 5.889 -

Πόροι που διατίθενται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος για το 2010.

Ελλάδα 20.044.478 Ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: