Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Παρεμβάσεις βουλευτή Σάμου


Αθήνα,  16 Σεπτεμβρίου  2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρεμβάσεις βουλευτή Σάμου αναφορικά με Δημοτικές Κοινότητες,
έδρες εκλογικών περιφερειών, ασυμβίβαστα και κωλύματα εκλογής
στο νέο διοικητικό σχέδιο «Καλλικράτης»
         

          Ο Βουλευτής Σάμου Πυθαγόρας Χ. Βαρδίκος προτείνει με επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ραγκούση, μια δέσμη συγκεκριμένων παρατηρήσεων σχετικά με το χαρακτηρισμό των Δημοτικών Κοινοτήτων, τον αριθμό των εδρών των εκλογικών περιφερειών και τα ασυμβίβαστα και κωλύματα εκλογής στο νέο διοικητικό σχέδιο «Καλλικράτης».
         
Ειδικότερα, ο βουλευτής αιτείται τον ορισμό του Ευδήλου Ικαρίας ως Δημοτική Κοινότητα, καθώς παρά το γεγονός ότι έχει πληθυσμό μικρότερο των 1000 κατοίκων, αποτελεί σήμερα έδρα Καποδιστριακού Δήμου. Επιπλέον, αναφορικά με τις έδρες των εκλογικών περιφερειών, ο βουλευτής σημειώνει ότι η περιφερειακή ενότητα της Ικαρίας θα πρέπει να αποτελείται από τρεις έδρες και όχι δύο, όπως περιγράφεται σε σχετική υπουργική απόφαση.
          Τέλος, ο βουλευτής επισημαίνει την απουσία της εξαίρεσης από τα κωλύματα και ασυμβίβαστα των διευθυντών των σχολικών μονάδων και του ΕΣΥ, για τις Περιφέρειες, ενώ προβλέπεται για τους Δήμους.          

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.


Πυθαγόρας Χ. Βαρδίκος
Βουλευτής Ν. Σάμου - ΠΑ.ΣΟ.Κ.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 Προς: Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
            κ. Γιάννη Ραγκούση

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2010
ΘΕΜΑ: Δημοτικές Κοινότητες, ασυμβίβαστο και κωλύματα στο νέο διοικητικό σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Κύριε Υπουργέ,           
Με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», στα νησιά, χαρακτηρίζονται «Δημοτικές Κοινότητες» τα τοπικά Διαμερίσματα (κατά τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ») με πληθυσμό άνω των χιλίων κατοίκων. Θα πρότεινα, «Δημοτικές Κοινότητες» να χαρακτηρίζονται και τα Τοπικά Διαμερίσματα με πληθυσμό κάτω των χιλίων κατοίκων εφ’ όσον είναι έδρες Καποδιστριακών Δήμων, όπως στο νομό μου ο Εύδηλος της Ικαρίας (726 κάτοικοι). Γι’ αυτό, στο τέλος της §3 του Άρθρου 2 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» (όπου γίνεται εξαίρεση από τους 1000 κατοίκους για τις κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 1) θα πρέπει να προστεθεί η φράση: «καθώς και οι έδρες Καποδιστριακών Δήμων».
            Επίσης, στα κωλύματα και ασυμβίβαστα για τους Δήμους στο άρθρο 14 από την §1 εδάφιο ε που αφορά όσους άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένων, εξαιρούνται οι διευθυντές σχολικών μονάδων και οι διευθυντές του ΕΣΥ. Στα κωλύματα και ασυμβίβαστα για τις περιφέρειες στο άρθρο 117 στην αντίστοιχη §1 εδάφιο δ, δεν εξαιρούνται οι διευθυντές σχολικών μονάδων και οι διευθυντές του ΕΣΥ. Είναι παράλειψη του νομοθέτη;
            Ακόμη, σύμφωνα με την §5 του Άρθρου 136 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», Εκλογική Περιφέρεια με αριθμό εδρών μικρότερο των τριών (3) συμπληρώνει τις ελλείπουσες με αφαίρεση έδρας από Εκλογική Περιφέρεια με μεγαλύτερο αριθμό εδρών. Επομένως, η περιφερειακή ενότητα της Ικαρίας θα πρέπει να έχει τρεις έδρες και όχι δύο, όπως αναγράφεται στο σχετικό πίνακα της υπουργικής απόφασης.
            Τέλος, έχω ζητήσει με προηγούμενο έγγραφό μου, στο Άρθρο 205,  §4, ό,τι ισχύει για το νότιο Αιγαίο να ισχύσει και για το Βόρειο Αιγαίο και τα νησιά του Ιονίου.


Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Πυθαγόρας  Χ. Βαρδίκος
Βουλευτής  Σάμου         

Δεν υπάρχουν σχόλια: