Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΑΜΟΥ

Σάμος 17 Ιουνίου 2010

Τμήμα: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ: 766/32 Γ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ενώσεως Οιν/κών Συν/σμών Σάμου

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 1241/14-6-2010 καλούνται οι Αντιπρόσωποι των Οιν/κών Συν/σμών στην Ε.Ο.Σ.Σ , στην υπ΄ αριθμ. 180η Τακτική Γενική Συνέλευση την 5ην Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στην αίθουσα παρουσιάσεων και προβολών του Μουσείου Οίνου της Ε.Ο.Σ.Σ στο Μαλαγάρι.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΄Εκθεση ΔΣ για το διάστημα 1/6/2009 και 31/5/2010.

2. Α) Ισολογισμός-απολογισμός χρήσεως 2009

Β) ΄Εκθεση και ανακοίνωση πορισμάτων Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009.

Γ) ΄Εγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2009 και απαλλαγή ευθυνών των μελών του ΔΣ και του Γενικού Δ/ντή της ΕΟΣΣ.

Δ) Προϋπολογισμός χρήσεως 2010

3. Α) ΄Εκθεση Τρυγητού 2009

Β) Πρόγραμμα Τρυγητού 2010

4. Νέο επενδυτικό πρόγραμμα

5. Εξελίξεις στην ΕΤΑΣ

6. ΄Εγκριση χορήγησης άτοκου δανείου από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Διάφορες ανακοινώσεις

Κοινοποίηση: 25 Οιν/κούς Συν/σμούς

ΕΝΩΣΗ ΟΙΝ/ΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΣΑΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ K. BOΓΙΑΤΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: