Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Πρόσκληση


Σας καλούμε να συμμετέχετε στο διακρατικό σεμινάριο/ εργαστήριο που οργανώνει η Περιφέρεια Β. Αιγαίου σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Β. Αιγαίου, στο Βαθύ – Σάμου στις 23 και 24 Ιουνίου 2010.

Το εργαστήριο διοργανώνετε στα πλαίσια του προγράμματος ICHNOS plus, στο οποίο συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείου Β. Αιγαίου και στόχος του είναι:

· Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το νέο νομικό πλαίσιο για "υπηρεσιών μιας στάσης για τις επιχειρήσεις" καθώς επίσης και των δυνατοτήτων/ ευκαιριών που δίνονται μέσω της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας για την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

· Η μεταφορά εμπειρίας και καλών πρακτικών από αντίστοιχα εγχειρήματα σε διάφορες χώρες της Ε.Ε.

· Η συζήτηση μεταξύ των ενδιαφερομένων και η συγκεκριμενοποίηση του σχεδίου δράσης για την "ανάπτυξη και λειτουργία Περιφερειακών υπηρεσιών μιας στάσης για τις επιχειρήσεις του Β. Αιγαίου".

· Η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων για τη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και παροχής υπηρεσιών μιας στάσης.

Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 12 ώρες και θα διεξαχθεί σε δύο συνεδρίες. Η ημερομηνία διεξαγωγής είναι: Τετάρτη 23 και Πέμπτη 24 Ιούνη στο ξενοδοχείο “Σάμος” στο Βαθύ – Σάμου.

Σημείωση: Τα έξοδα ταξιδίων και διαμονής στο Βαθύ – Σάμου, καλύπτονται από το πρόγραμμα Ichnos plus

Επισυνάπτονται:

Αναλυτική περιγραφή και πρόγραμμα σεμιναρίου

Απαντητική επιστολή συμμετοχής

Διακρατικό εργαστήριο με θέμα:
"Ανάπτυξη και λειτουργία Περιφερειακών υπηρεσιών μιας στάσης
για τις επιχειρήσεις του Β. Αιγαίου"

Γενικά:
Στα πλαίσια του προγράμματος ICHNOS plus, στο οποίο συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Β. Αιγαίου, διαμορφώθηκε πρόταση/ σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και λειτουργία "Περιφερειακών υπηρεσιών μιας στάσης για τις επιχειρήσεις του Β. Αιγαίου".

Η πρόταση απευθύνεται στα επιμελητήρια του Β. Αιγαίου, στους ΟΤΑ, στις Περιφερειακές αρχές, καθώς επίσης και σε κάθε εμπλεκόμενο στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και προβλέπει την δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στο οποίο θα συμμετέχουν η Περιφέρεια Β. Αιγαίου, τα επιμελητήρια του Β. Αιγαίου καθώς και οι ΟΤΑ (μέσω των ΚΕΠ) και θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες:πληροφόρησης,τεχνικής υποστήριξης, υποδοχής και εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις και τους τοπικούς επιχειρηματίες.

Στόχος του εργαστηρίου:
Στόχος του εργαστηρίου είναι:

· Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το νέο νομικό πλαίσιο για "υπηρεσιών μιας στάσης για τις επιχειρήσεις" καθώς επίσης και των δυνατοτήτων/ ευκαιριών που δίνονται μέσω της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας για την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

· Η μεταφορά εμπειρίας και καλών πρακτικών από αντίστοιχα εγχειρήματα σε διάφορες χώρες της Ε.Ε.

· Η συζήτηση μεταξύ των ενδιαφερομένων και η συγκεκριμενοποίηση του σχεδίου δράσης για την "ανάπτυξη και λειτουργία Περιφερειακών υπηρεσιών μιας στάσης για τις επιχειρήσεις του Β. Αιγαίου".

· Η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων για τη δημιουργία του προτεινόμενου δικτύου

· Συμμετέχοντες:
Στο εργαστήριο καλούνται να συμμετάσχουν:

· Στελέχη της Περιφερειακής και Τοπικής αυτοδιοίκησης του Β. Αιγαίου

· Αιρετοί και στελέχη των Επιμελητηρίων του Β. Αιγαίου

· Στελέχη τοπικών υπηρεσιών που εμπλέκονται με την υποστήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

· Συνδυασμοί και πολιτικά κόμματα τα οποία ενδεχομένως θα λάβουν μέρος στις επικείμενες εκλογές για την Περιφερειακή αυτοδιοίκηση

Τόπος, χρόνος και διάρκεια του εργαστηρίου:

Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 12 ώρες και θα διεξαχθεί σε δύο συνεδρίες. Η ημερομηνία διεξαγωγής είναι: Τετάρτη 23 και Πέμπτη 24 Ιούνη στο ξενοδοχείο “Σάμος” στο Βαθύ - Σάμου

Πρόγραμμα του εργαστηρίου

1η ημέρα:

Διαδικαστικά:

909.00- 10.00: Προσέλευση - εγγραφή συμμετεχόντων

9110,00 - 10.30: Χαιρετισμοί επισήμων

9210.30 - 11.00: Παρουσίαση και συμφωνία για τους στόχους του εργαστηρίου

93Πρώτη συνεδρία: Το νέο περιβάλλον υποστήριξης της επιχειρηματικότητας

9411.00 - 13.00: Παρουσίαση του νέου νομικού πλαισίου για τις υπηρεσίες μιας στάσης

9513.00 - 15.00: Προβλέψεις/ δυνατότητες για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας με την νέα διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας

96Δεύτερη συνεδρία: Εμπειρίες από τις χώρες της Ε.Ε.

9715.00 - 18.00: Παρουσίαση και συζήτηση εμπειριών από την λειτουργία υπηρεσιών μιας στάσης σε: Σαρδηνία, Πολωνία, Γαλίσια

982η ημέρα:
Δίκτυο για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στο Β. Αιγαίο

9909.00 - 10.30: Παρουσίαση των σχεδίων δράσης για την δημιουργία του δικτύου υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών μιας στάσης στο Β. Αιγαίου

91010.30 - 13.00 Συζήτηση/διαβούλευση μεταξύ των συμμετεχόντων για την δημιουργία του δικτύου και τις παρεχόμενες υπηρεσίες

91113.00 - 15.00: Συμφωνία και υπογραφή του σχεδίου δράσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: