Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Το Λιμεναρχείο θεωρώντας πως πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο άνω των 30.000Ευρώ στον ρυπαντή του Κότσικα παραπέμπει βάσει του νόμου το θέμα στο υπουργείο

Το πρόστιμο για τον Κότσικα Σάμου επειδή υπερβαίνει το ανώτερο ποσό που επιβάλουν οι Λιμενικές αρχές υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΟΙΑΝ

ο προηγούμενος Λιμενάρχης τι έκανε;;;;;;;;;
.....έπρεπε να πάρει μετάθεση για να αποκαλυφθούν όλα αυτά;
Δυο χρόνια τώρα μπαζώνεται αιγιαλός και παραλία στη περιοχή του Κότσικα κανείς δεν το αντιλήφθηκε;η μήπως τελικά γνώριζαν όλοι και έκαναν τα στραβά τα μάτια;


Κάνουμε ανάρτηση εγγράφου του Λιμεναρχείου Σάμου που αφορά την υπόθεση του Κότσικα στη Σάμο .
Όπως προκύπτει από την ανάγνωση του εγγράφου επειδή το πρόστιμο υπερβαίνει κατά πολύ από αυτό που έχουν αρμοδιότητα να επιβάλλουν οι Λιμενικές Αρχές ,ο φάκελος υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για τις δικές της ενέργειες.


http://2.bp.blogspot.com/_XT_FBWXuJXs/SudDx1uxopI/AAAAAAAABnA/SeA049M4IR0/s320/%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3121.JPEG

Μέχρι τώρα ΄έχουν επιβληθεί τα παρακάτω πρόστιμα

1. 1.500 ευρώ από τη Νομαρχία Σάμου στη ΜΗΤΡΌΠΟΛΗ ΣΑΜΟΥ
2. 5.000 ευρώ από τη Νομαρχία Σάμου στο Δήμο Βαθέος
3. 3.800 ευρώ από την Κτηματική υπηρεσία στη Κοινοπραξία που έκανε τη ρύπανση
4. Το Λιμεναρχείο της Σάμου στέλνει την υπόθεση στο αρμόδιο Υπουργείο γιατί το πρόστιμο υπερβαίνει την αρμοδιότητα τουΗ Νομοθεσία που αφορά την παραβίαση του Νόμου
Αρθρο 13 (άρθρο ένατο παρ. Ι (Β) Ν. 1147/81 και άρθρο μόνο Π.Δ. 86/97) Κυρώσεις

1. Οι παραβάτες του παρόντος Νόμου, της "Σύμβασης" και των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτών, τιμωρούνται ποινικά, διοικητικά και πειθαρχικά ως εξής : (α) Ποινικές κυρώσεις : (i) Αυτοί που με πρόθεση προκαλούν σοβαρή ρύπανση τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών. Αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος ζημιάς ή βλάβης σε πρόσωπα ή πράγματα, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. (ii) Αυτοί που από αμέλεια γίνονται υπαίτιοι των παραπάνω πράξεων τιμωρούνται με φυλάκιση. Αυτοί μπορούν να απαλλάσσονται από κάθε ποινή, αν με δική τους πρωτοβουλία εξουδετερώσουν τη ρύπανση και αποτρέψουν κάθε βλάβη ή ζημιά που μπορεί να επέλθει ή αν με γρήγορη αναγγελία προς τις Αρχές συντελέσουν στην εξουδετέρωση της ρύπανσης, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τις συναφείς δαπάνες. (β) Διοικητικές κυρώσεις (i) Υπαίτιοι ρύπανσης της θάλασσας ή των ακτών τιμωρούνται με απόφαση της αρμόδιας Αρχής με πρόστιμο μέχρι (5.000.000) δραχμές. Με πρόστιμο μέχρι το ίδιο ποσό τιμωρούνται οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου, με τις οποίες επιβάλλεται η λήψη μέτρων ή η τήρηση άλλων διαδικασιών για την πρόληψη, τον περιορισμό ή την καταπολέμηση της ρύπανσης ακόμη και αν δεν προκλήθηκε ρύπανση. Σε περιπτώσεις εξακολούθησης της ρύπανσης, επιβάλλεται από την Αρχή πρόστιμο μέχρι (2.000.000) δραχμές για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας που έχει ταχθεί για την αποκατάσταση. Σε περίπτωση σοβαρής ρύπανσης, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας επιβάλλει πρόστιμο μέχρι (250.000.000) δραχμές. *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ανώτατα όρια των προστίμων που ορίζονται στο άρθρο 13 παρ.1 περιπτ. β/ στοιχ. ί του Ν. 743/77 (Α/ 319) όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 (Α/ 58), αυξάνονται από 5.000.000 δρχ. (14.673.51 Ευρώ) σε 20.000.000 δρχ. (58.694.06 Ευρώ) από 2.000.000 δρχ. (5.869.41 Ευρώ) σε 3.000.000 δρχ. (8.804.11 Ευρώ) και από 250.000.000 δρχ. (733.675.72 Ευρώ) σε 400.000.000 δρχ. (1.173.881.14 Ευρώ). (ΠΔ 163/2001,ΦΕΚ Α 146/3.7.2001.) (ii) Με Προεδρικά Διατάγματα, μετά από πρόταση του Υπουργού, μπορούν να αυξάνονται τα ανώτατα όρια των προστίμων. (iii) Για την καταβολή των κατά το στοιχείο αυτό επιβαλλόμενων προστίμων ευθύνονται σε ολόκληρο τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 παρ. 1 πρόσωπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: