Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Ανακύκλωση ΑΗΗΕ στην Σάμο 15-21 Μαρτίου 2010


43 Eθελοντικοί Φορείς Σάμου

Σάμος, 18 Απριλίου 2010


Προς:

§ Νομάρχη Σάμου κ. Μανώλη Κάρλα και μέλη Νομαρχιακού Συμβουλίου

§ Προέδρους Συνδέσμων ΟΤΑ Ανατολικής και Δυτικής Σάμου

§ Δημάρχους Σάμου και Δημοτικά Συμβούλια

§ Υπευθύνους νομικού προσώπου εθελοντισμού Δήμων

§ Tεχνικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Σάμου

§ Εμπορικό Σύλλογο Σάμου

§ Συμβασιούχο Εταιρεία ΑΗΗΕ Εlectrocycle

§ ΜΜΕ

Θέμα: Ανακύκλωση ΑΗΗΕ στην Σάμο 15-21 Μαρτίου 2010

Σχετικό: Έγγραφο εθελοντικών ομάδων 26/2/10

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

43 εθελοντικές ομάδες και σύλλογοι της Σάμου, σε συνεργασία με το κέντρο Ευρωπαϊκής πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου, oλοκλήρωσαν τον πρώτο κύκλο δράσεων στον τομέα της ανακύκλωσης 15-21 Μαρτίου, που τιτλοφορήθηκε ως:

«Η Σάμος ανακυκλώνει ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές».

2.875 ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ΑΗΗΕ) συλλέχθηκαν στην Σάμο την εβδομάδα ανακύκλωσης από τους εθελοντές και ενεργούς πολίτες του νησιού μας, επιβεβαιώνοντας ότι:

 1. Οι συμπολίτες μας στην Σάμο ήταν έτοιμοι από καιρό να ανταποκριθούν στην διαδικασία ανακύκλωσης, αφού το συλλεχθέν ανακυκλώσιμο υλικό, φυλάχθηκε επί σειρά ετών από πλειάδα ευαισθητοποιημένων συμπολιτών μας, γνωρίζοντας τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης απόρριψης τους. Εντυπωσιακή εξ άλλου υπήρξε και η συμμετοχή τους στην γιορτή της ανακύκλωσης, δείχνοντας την διάθεση τους για αλλαγή νοοτροπίας και αντίληψης!
 2. Οταν υπάρχει όραμα και σχεδιασμός, μπορούμε να πετύχουμε στόχους!

Το εντυπωσιακό αποτέλεσμα των 2.875 συσκευών, οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην πρωτοβουλία και το υστέρημα του ελεύθερου χρόνου των εθελοντών!

Σημειωτέον ότι το 1/3 των AHHE δόθηκαν από τις δημόσιες υπηρεσίες του νησιού, γεγονός που δείχνει, ότι έως τώρα δεν υπήρξε ουσιαστική δράση εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εκτιμούμε ότι στην εβδομάδα ανακύκλωσης, οι δημοτικές αρχές μας βοήθησαν σε μεταφορικά μέσα και χειριστές, σε μερικούς δήμους η βοήθεια ήταν σημαντική και υποδειγματική και σε άλλους στοιχειώδης.

Σε πολλές περιπτώσεις οι ΑΗΗΕ αξιοποιήθηκαν σαν ανακυκλώσιμα υλικά από τους εθελοντές στην φόρτωση, αλλά ξεφορτώθηκαν σαν σκουπίδια στο Μαλαγάρι, λόγω έλλειψης προσωπικού εκ μέρους των δήμων.

Να σημειωθεί επίσης, ότι αρκετές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και κουφάρια τους, «κοσμούν» ακόμα ρεματιές, μονοπάτια, σημεία απόμακρα από την «κοινή θέα».

Καθήκον όλων μας και ζητούμενο, είναι με τη βοήθεια των συμπολιτών μας να καταγραφούν, και υποχρέωση των ΟΤΑ να τις περισυλλέξουν με τον πιο ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο, για την προστασία του περιβάλλοντος, αφού ο κύριος και συντριπτικός όγκος τους, ήδη περισυλλέχθηκε.

Με την δράση της εβδομάδας ανακύκλωσης ΑΗΗΕ, οι 43 εθελοντικές ομάδες του νησιού, έδωσαν την δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, να προσαρμοστεί και εναρμονίσει την λειτουργία της, σε σχέση με την διαδικασία ανακύκλωσης, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.

Γνωρίζουμε όλοι, ότι η ανακύκλωση των ΑΗΗΕ είναι πλήρως ανταποδοτική, αφού κάθε τόνος ανακυκλούμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, χρηματοδοτείται με 140 ως 180 ευρώ, ενώ προσφέρεται μέσω συμβάσεων η προμήθεια της ειδικής - αναγκαίας υποδομής από τους πιστοποιημένους φορείς.

Η σημαντική ωφέλεια όμως, απευθύνεται στο κοινωνικό σύνολο, με αναβάθμιση της ποιότητα ζωής των πολιτών, προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, ενώ δεν είναι αμελητέα η συνεισφορά στην τοπική οικονομία με την δημιουργία θέσεων εργασίας και απασχόλησης.

Ζητούμε άμεσα από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, να ξεκινήσουν επιτέλους:

1. Την συστηματική ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ΑΗΗΕ) στη Σάμο.

2. Την ελεγχόμενη και πιστοποιημένη συλλογή και διάθεση ΑΗΗΕ σε πιστοποιημένους φορείς.

Η ανεξέλεγκτη συλλογή και διάθεση των ΑΗΗΕ, συνεπάγεται αδυναμία διάθεσης των τοξικών αποβλήτων που εμπεριέχονται σε αυτά, με σοβαρότατο κίνδυνο ρύπανσης του υπεδάφους και υδροφόρου ορίζοντα του νησιού μας και κίνδυνο της δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος.

Για την επίτευξη του στόχου της συστηματικής & πιστοποιημένης ανακύκλωσης ΑΗΗΕ, απαιτούνται:

1. Παραλαβή και τοποθέτηση ενός μεγάλου κοντέινερ σε κάθε ΟΤΑ του νησιού,

όπου θα αποθηκεύονται και θα φυλάσσονται οι συσκευές. Αυτό αποτελεί συμβατική υποχρέωση της συμβασιούχου εταιρείας με τους ΟΤΑ.

2. Προμήθεια μικρών πράσινων κάδων, ειδικών για την περισυλλογή μικρών ηλεκτρ. συσκευών, τους οποίους η ίδια εταιρία τοποθετεί συνήθως σε σχολεία και έξω από καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, συμβεβλημένων με την Electrocycle.

3. Σε κομβικά* σημεία δημοτικών διαμερισμάτων:

a. να τοποθετηθούν ειδικά μικρά κοντέινερ σε φυλασόμενο χώρο ή

b. να οριοθετηθούν, περιφραχθούν καλαίσθητοι χώροι (20-30 τ.μ) εναπόθεσης ΑΗΗΕ, την φύλαξη των οποίων θα έχουν οι πρόεδροι των Δ.Δ.

4. Επιβεβλημένη είναι η προστασία και φύλαξη των ανακυκλώσιμων υλικών, καθ’ όλη τη διαδικασία συλλογής και μεταφοράς τους σε πιστοποιημένους φορείς, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα παράνομης συλλογής.

5. Άμεση τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων από τους Δήμους σε πρώην ΧΑΔΑ,

με την επισήμανση των νομικών κυρώσεων που προβλέπονται για αυτούς που ρυπαίνουν. Συγχρόνως, υιοθέτηση και εφαρμογή της νομοθεσίας με επιβολή προστίμων στους ρυπαίνοντες, «ο ρυπαίνων πληρώνει».

6. Άμεση ανάσυρση από τις ρεματιές, χαράδρες και δάση του νησιού μας, όλων των ΑΗΗΕ από τους δήμους, ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και υπεδάφους. Η υποβάθμιση των ρεματιών και δασών μας σε σκουπιδότοπους, δεν προάγει τον τουρισμό, βασικό στοιχείο βιώσιμης ανάπτυξης για τον τόπο μας.

7. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, μέσω των λογαριασμών ύδρευσης, για τον κανονισμό καθαριότητας και μηνύματα για την ανακύκλωση.

8. Άμεσος έλεγχος της παράνομης συλλογής ΑΗΗΕ από μη πιστοποιημένους συλλέκτες. Δεν θα επιτρέψουμε περαιτέρω παράνομη συλλογή στην Σάμο, υπό την ανοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, όχι μόνο αυτών, αλλά και άλλων απορριμμάτων, όπως συσσωρευτές υγρών στοιχείων, ορυκτελαίων κλπ, που έχει γίνει παράνομος θεσμός στο νησί μας!

9. Κατανόηση εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι τα ανακυκλούμενα υλικά δεν είναι σκουπίδια!

Οι εθελοντικοί φορείς θα προσπαθήσουν να ενδυναμώσουν τις όποιες θετικές δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να εφαρμοστεί με άριστο τρόπο η διαδικασία ανακύκλωσης στην Σάμο.

Θεωρούμε ότι το σύνολο των χρημάτων, που θα εισπραχθούν από τη συλλογή των 2.875 ΑΗΗΕ, δράση των εθελοντικών ομάδων της Σάμου, δεν μπορεί παρά να αξιοποιηθούν ανταποδοτικά, για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην ανακύκλωση.

Συγκεκριμένα:

ü Κάλυψη των αναγκών σε λειτουργικές οικολογικές τσάντες, καθ υπόδειξη των εθελοντών, ώστε να γίνει μόδα στους πολίτες, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η χρήση της πλαστικής σακούλας στο νησί μας.

ü Προμήθεια 4 λιτρων μπετονιών (αξίας 0,50 € έκαστο) για ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων , ώστε να δοθούν στα νοικοκυριά, για έναρξη ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, αφού το 1 λίτρο λαδιού ρυπαίνει 1.000.000 λίτρα νερού.

ü Προμήθεια κομποστοποιητών για ατομική κομποστοποίηση στην Σάμο, με στόχο:

· η Σάμος να μειώσει τα οργανικά της απόβλητα, που αποτελούν το 1/3 του συνολικού όγκου απορριμμάτων του νησιού.

· Παραγωγή οργανικού βιολογικού λιπάσματος.

Καλό θα ήταν να ληφθεί ειδική μέριμνα, για την προμήθεια και εγκατάσταση μεγαλύτερης χωρητικότητας κομποστοποιητών στα στρατόπεδα της Σάμου, στο νοσοκομείο Σάμου, στα γηροκομεία Σάμου και Καρλοβάσου, στην φοιτητική λέσχη και εστία Καρλοβάσου, στο κέντρο λαθρομεταναστών Σάμου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε:

 • Εθελοντές ενεργούς πολίτες που αγκάλιασαν και βοήθησαν στην υλοποίηση της δράσης μας.
 • Νομικά πρόσωπα εθελοντισμού των δήμων και εθελοντικούς φορείς.
 • Το γυμνάσιο Μαραθοκάμπου και το ΕΠΑΛ Καρλοβάσου που μετείχαν στην έκθεση.
 • Την υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Α/θμιας Εκπαίδευσης Σάμου, κα Ευγενία Κολιάτσα και τα Δημοτικά Σχολεία, Α΄ Βαθέος και Πυθαγορείου, για τις πρότυπες κατασκευές τους, καθώς και νηπιαγωγείο Μαλαγαρίου.
 • Το Παιδικό Κλιμάκιο των Εθελοντών Πυροσβεστών Πυθαγορείου, που μας κατέπληξε με την επίδειξη της ανακύκλωσης χαρτιού.
 • Υπαλλήλους και φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων δημοσίων υπηρεσιών,

που και…αχθοφορικά, συνέδραμαν στην όλη προσπάθεια

 • Το προσωπικό των δήμων, που πρόθυμα συνεργάστηκε μαζί μας, για την συγκέντρωση των ΑΗΗΕ.
 • Τη Λέσχη Μοτοσικλετιστών, που μοίρασε μπαλόνια με το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα
 • Τη θρησκευτική και στρατιωτική ηγεσία του νησιού μας.
 • Την Νομαρχία Σάμου, για την παραχώρηση οχημάτων και οδηγών.
 • Τα τοπικά ΜΜΕ, για την ουσιαστικά εθελοντική συνεισφορά και βοήθεια τους.
 • Το κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Εurope Direct Βορείου Αιγαίου, για την καθοριστική σημαντική συμβολή του, σε όλες τις δράσεις μας.
 • Το Ink Center για την εκτύπωση αφισών και έντυπου υλικού.
 • Τον κύριο Παλαμάρη Μιχάλη για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης.
 • Τα βιβλιοπωλεία της κυρίας Καλατζή Μαρίας για την προσφορά υλικού.

Παρακαλούμε όπως το παρόν έγγραφο, αποτελέσει θέμα συζήτησης προς λήψη αποφάσεων επί των προτάσεων μας, σε όλα τα δημοτικά συμβούλια της Σάμου, το συντομότερο δυνατόν.

Να επιτραπεί σε εκπροσώπους μας να μετέχουν στις διαδικασίες της συνεδρίασης, με στόχο να ξεκινήσει επιτέλους η συστηματική ανακύκλωση ΑΗΗΕ και όχι μόνον στο νησί μας.

* Πρόταση για Τοποθέτηση μικρών φυλασσόμενων κοντέινερ

ή περιφραγμένων χώρων εναπόθεσης ΑΗΗΕ

Δημοτικά διαμερίσματα Βαθέως

 1. Πόλη Σάμου, σε σημείο της περιοχής που να εξυπηρετεί τα ΔΔ Βαθέως και Παλαιοκάστρου
 2. Περιοχή Κοκκαρίου, που να εξυπηρετεί τα ΔΔ Κοκκαρίου και Βουρλιωτών.
 3. Περιοχή Άγιου Κωνσταντίνου για τα ΔΔ Άγιου Κωνσταντίνου, Αμπέλου, Σταυρινίδων

και Μανωλατών.

Δημοτικά διαμερίσματα Καρλοβάσου

 1. Πόλη Καρλοβάσου
 2. Περιοχή στα δυτικά ΔΔ για εξυπηρέτηση Κοντακαίικων, Υδρούσας, Άγιων Θεόδωρων, Κονταίικων, Πλατάνου.
 3. Περιοχή στα ανατολικά ΔΔ, για κάλυψη αναγκών Λέκας, Καστανιάς, Κοσμαδαίων.

Δημοτικά διαμερίσματα Πυθαγορείου

 1. Πόλη Πυθαγορείου, που θα εξυπηρετεί και τους κατοίκους Παγώνδα και Μύλων.
 2. Περιοχή που να εξυπηρετεί Χώρα, Μυτιληνιούς, Μαυρατζαίους.
 3. Περιοχή κοντινή σε Πύργο, Σπαθαραίους, Πάνδροσο, Μεσόγειο και Κουμαραδαίους.

Δημοτικά διαμερίσματα Μαραθοκάμπου

 1. Περιοχή εξυπηρέτησης Μαραθόκαμπου, Δρακαίων και Καλλιθέας.
 2. Περιοχή εξυπηρέτησης Κουμέικων, Σκουρέικων και Νεοχωρίου.

Για τους Εθελοντικούς Φορείς Σάμου

Ομάδα Επικοινωνίας

Σταμάτης Μπαρούς 6978827738

Ελένη Χουσνή 6974459654

Δεν υπάρχουν σχόλια: