Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Αφορά τη Σάμο:Eμπιστευτικά έγγραφα σε κοινή θέα; Δεν πάμε καθόλου καλά όλα στη φόρα;

Στην κατηγορία "κοινοβουλευτική δραστηριότητα" της ιστοσελίδας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας δημοσιεύεται εμπιστευτική αναφορά με ημερομηνία 10 Φεβρουάριου 2010 της Διεύθυνσης Διαβιβάσεων του ΓΕΣ που δόθηκε συνημμένη ως απάντηση σε βουλευτές. Το έγγραφο αφορά την εγκατάσταση κεραίας επικοινωνίας του Συστήματος Επικοινωνιών Ζώνης Μάχης (ΣΕΖΜ) "ΕΡΜΗΣ" στην 79 ΑΔΤΕ (Σάμος) αναφέροντας κάθε λεπτομέρεια.
Αφού το έγγραφο έχει διαβάθμιση, πως είναι δυνατόν να δημοσιεύεται ελαφρά τη καρδία στο διαδίκτυο; Και αφού βγήκαν όλα στη φόρα, γιατί δε δημοσιεύονται και οι συνημμένες φωτογραφίες με τις "λεπτομέρειες του χώρου" κύριοι του υπουργείου;

http://strategy-geopolitics4.blogspot.com/2010/02/e_23.ஹ்த்ம்ல்

Εγκατάσταση Κέραιας 79 ΑΔΤΕ Σάμου

Φ.900α/7629/10689/18 Φεβρουαρίου 2010

Συνημμένα: Φύλλα τέσσερα (4)

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Φώτης Κουβέλης και Θοδωρής Δρίτσας προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργεια και Κλιματικής Αλλαγής και τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σε ότι αφορά το ΥΠΕΘΑ σας επισυνάπτουμε την αναφορά που μας υπέβαλε η αρμόδια για το ζήτημα Διεύθυνση Διαβιβάσεων του ΓΕΣ.

ΠΡΟΣ:ΥΠΕΘΑ/ΓΡ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΝΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

ΟΕ «ΕΡΜΗΣ» Τηλέφ. (Εσωτ.): 5841

ΚΟΙΝ.:ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ

Φ.230.105/16/640075

ΓΕΣ/ΕΓΑ Σ.292

ΓΕΣ/ΔΔΒ/ΟΕ «ΕΡΜΗΣ»Αθήνα, 10 Φεβ 10

Συν: Ένα (1) Φύλλο

ΘΕΜΑ:Πρόγραμμα ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ»-Φάση Β'

ΣΧΕΤ.:α. Κύρια Σύμβαση υπ' αριθ. 025Α/99

β. Πιστοποιητικό 552 Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης στις Εταιρείας ΕΜΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε./20 Μαϊ 2009

γ. Φ.900α/7629/10689//Σ.3752/28 Ιαν 10/ΥΕθΑ/Γρ.Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

δ. Φ.900/8/2343/Σ.504/4 Φεβ 10/ΓΕΣ/ΔΕΜΑ

ε. Αριθμ. 0903/ΕΜΟ ΕΛΛΑΣ/Φεβ 2010

1. Στις γνωρίζουμε, σε συνέχεια του (γ) σχετικού που αφορά στην ερώτηση 5212/27-01-2010 στις Βουλής των Ελλήνων με θέμα την εγκατάσταση κεραίας στην 79 ΑΔΤΕ (ΣΑΜΟΣ), τα παρακάτω:

α. Στο πλαίσιο της (α) σχετικής σύμβασης του προγράμματος του θέματος, προβλέπεται:

Για την επικοινωνιακή υποστήριξη της 79 ΑΔΤΕ, να εγκατασταθεί εντός του Στρατόπεδο «Βασμανώλη», όπου στεγάζεται το Διοικητήριο του Σχηματισμου, ένας κινητός τερματικός κόμβος του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ».

Ο παραπάνω κόμβος συνδέεται στο δίκτυο κορμού του συστήματος (υπεραστικό δίκτυο), υλοποιώντας δύο υπεραστικές ζεύξεις στις περιοχές συχνοτήτων 610-960ΜΗζ και 1350-1850ΜΗζ, με τη χρήση δύο κατευθυντικών κεραιών μικρών διαστάσεων (οι ζεύξεις είναι μικροκυματικές), επί πυλώνος βάσεως ύψους 16μ.

β. Διεξήχθησαν μετρήσεις των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τη Διαρκή Επιτροπή Μετρήσεως Ακτινοπροστασίας (ΔΕΜΑ) του ΓΕΣ και από την εταιρεία ΕΜΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. Η εταιρεία ΕΜΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,
όπως φαίνεται· στο .(β) σχετικό, έχει πιστοποιηθεί από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης Α.Ε κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Ι5Ο/ΙΕ0 17025:2005 για μετρήσεις μεταξύ άλλων και σε περιβάλλον κεραιών επικοινωνιών, σε περιοχές συχνοτήτων στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ». Η εταιρεία ενεργεί εττ' ωφελεία της ΕΑΒ .Α.Ε. για εκτέλεση μετρήσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.

γ. Οι μετρήσεις των παραπάνω φορέων έλαβαν χώρα την 2 και 3 Φεβ2010.

δ. Τα πορίσματα τους αναφέρουν ότι οι τιμές των μετρήσεων ήταν από 12 έως και 35 φορές μικρότερες, σε σύγκριση με τα επίπεδα αναφοράς που ορίζονται από την κείμενη Ελληνική νομοθεσία, η οποία είναι από τις αυστηρότερες στο πλαίσιο της Ε.Ε.. Για το σύνολο των μετρήσεων, σύμφωνα με την ΔΕΜΑ και την ΕΜΟ, το μεγαλύτερο ποσοστό της μετρούμενης ακτινοβολίας (περίπου 90%) οφείλεται στο πάρκο των κεραιών της θέσης «Προφήτης Ηλίας» ενώ η επίδραση στο όλο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον από την λειτουργία του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ», χαρακτηρίζεται ως αμελητέα. Λεπτομέρειες φαίνονται στα (δ) και (ε) σχετικά.

ε. Μετά από τα παραπάνω, τεκμηριώνεται επιστημονικά, ότι δεν υφίσταται επικινδυνότητα από την εκπεμπόμενη ακτινοβολία του τερματικού κόμβου του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ», τόσο για το προσωπικό που δραστηριοποιείται εντός του Στρδου όσο και για τους περιοίκους που γειτνιάζουν με το Στρδο.

στ. Σύμφωνα με την εισήγηση της ΔΕΜΑ ((δ) σχετικό), ο ιδιοκτήτης της γειτνιάζουσας κατοικίας στο Στρατόπεδο «Βασμανώλη», εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να εκδηλώσει εγγράφως αίτημα προς την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), προκειμένου να πραγματοποιήσει μετρήσεις εντός της οικίας του. Κατά την διάρκεια των εργασιών η ΔΕΜΑ και η ΕΜΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προσφέρθηκαν να πραγματοποιήσουν την εν λόγω μέτρηση, όμως ο ιδιώτης αρνήθηκε.

ζ. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ήταν αναμενόμενα καθόσον:

Το σύστημα ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» χρησιμοποιεί κατευθυντικές κεραίες, με την βοήθεια των οποίων η εκπεμπόμενη ακτινοβολία διοχετεύεται προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, σε αντίθεση με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας όπου χρησιμοποιούνται κεραίες που διοχετεύουν την ακτινοβολία προς όλες τις
κατευθύνσεις δημιουργώντας κυψέλες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση των συνδρομητών.

Στο πλαίσιο μέριμνας του προσωπικού των Ε.Δ., η Υπηρεσία δεν θα είχε προβεί στην αγορά και εγκατάσταση ενός συστήματος της κατηγορίας, εκτάσεως και κόστους του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ», το οποίο δεν θα ήταν απολύτως ασφαλές για την υγεία του προσωπικού.

Το ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ»-Φάση Α', με τα ίδια ακριβώς τεχνικά χαρακτηριστικά, λειτουργεί στην ΓΊΕ/1 ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ από το 1992 και το ΣΕΣΑ «ΑΠΟΛΛΩΝ» στην ΠΕ/ΑΣΔΕΝ από το 1982, χωρίς να έχει αναφερθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα αναφορικά με επιπτώσεις στην υγεία του στρατιωτικού
προσωπικού.

η. Η προτεινόμενη στην επερώτηση μετακίνηση του κινητού τερματικού κόμβου από το Στρατόπεδο «Βασμανώλη» στην θέση «Προφήτης Ηλίας» του υψώματος «Θειος», δεν είναι δυνατή για σοβαρούς επιχειρησιακούς και οικονομοτεχνικούς λόγους. Ειδικότερα:

Απαιτείται η δημιουργία νέου φυλακίου και κατ' επέκταση η επάνδρωση του και η υποστήριξη του από πλευράς διοικητικής μέριμνας, για την ασφάλεια των συστημάτων (δεδομένου ότι αυτά διαθέτουν κρυπτοσυσκευες που σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΑΠ. Π.Δ 1-17/2ΟΟ8/ΓΕΣ/20 ΕΓ πρέπει να φυλάσσονται (φυσική ασφάλεια)).

Στην περιοχή που θα ανεγερθεί το φυλάκιο υπάρχει πάρκο κεραιών όπου το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα βεβαρυμμενο και προκύπτουν τα παρακάτω θέματα:

(α) Προφύλαξης του στρατιωτικού προσωπικού από την συνεχή έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

(β) Η πιθανότητα αλληλοπαρεμβολών «ΕΡΜΗΣ» με τα λοιπά συστήματα (π.χ.κινητής τηλεφωνίας). του ΣΕΖΜ

(3) Δεδομένου ότι η κύρια αποστολή του τερματικού κόμβου είναι η υποστήριξη επικοινωνιών φωνής και δεδομένων στην 79 ΑΔΤΕ, απαιτείται η εγκατάσταση υπόγειας επικοινωνιακής υποδομής από το Στρατηγείο μέχρι και την θέση «Προφήτης Ηλίας», με το ανάλογο κόστος. Η οδική απόσταση μεταξύ του Στρδου «Βασμανώλη» και της θέσης Προφήτης Ηλίας είναι 4,5 χιλιόμετρα (διαδρομή που θα ακολουθήσει η όδευση του καλωδίου),

θ. Οι Ν. 2801/2000 και Ν.3431/2006 δεν ισχύουν στην περίπτωση των επικοινωνιακών συστημάτων των Ε.Δ. Οι μετρήσεις της ΔΕΜΑ και της ΕΜΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έχουν λάβει υπόψη τους τα όρια που περιγράφονται στην ΚΥΑ 53571/3839.

1. Λεπτομέρειες του χώρου φαίνονται στις συνημμένες φωτογραφίες.

2. Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.

Υποστράτηγος Γεώργιος Κουτσολέλος Διευθυντής

Ερώτηση υπ’ αρ. 5212/ 27-1-10

Στην περιοχή «Καμαρίτσα» Καλαμίου της πόλης της Σάμου στεγάζεται το Διοικητήριο - Στρατηγείο της 79ης ΑΔΤΕ. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2010 πρόκειται να τοποθετηθεί κλωβός ασύρματης επικοινωνίας με κεραία ύψους 18 μέτρων, σε απόσταση 30 μόλις μέτρων από κατοικημένη περιοχή και οικίες οικογενειών με παιδιά. Εξαιτίας της εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και των επιπτώσεων αυτής εις βάρος της υγείας τους, οι περίοικοι εκφράζουν δικαιολογημένη ανησυχία, καθώς δεν έχει εκπονηθεί μελέτη επικινδυνότητας για την εν λόγω κεραία.

Με δεδομένο ότι:

για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμμόρφωση της με την υπ. αρ. 53571/3839/2000 ΚΥΑ για τα «μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκαταστημένων στην ξηρά», τα οποία περιλαμβάνουν βασικούς περιορισμούς και επίπεδα αναφοράς, καθορίζοντας τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κατασκευές κεραιών,

ο Συνήγορος προτείνει να υπάρξουν μεγάλα όρια αποστάσεων για την εγκατάσταση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και συγκεκριμένα απόσταση 300 μέτρο)ν από κατοικημένες περιοχές και των 500 μέτρων από ειδικά κτίρια, όπως σχολεία ή νοσοκομεία,

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Σάμου με την ομόφωνη απόφαση α/α 187/2009 προτείνει, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση ορίου ελάχιστης οριζόντιας απόστασης 300 μέτρων από χώρους πρόσβασης του κοινού στο ίδιο ύψος με κεραία (...) καθώς και τον επανασχεδιασμό του δικτύου κεραιών στο νησί, μετά από μελέτη, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία,

ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Προτίθενται να προβούν σε άμεσες ενέργειες προκειμένου να μην εγκατασταθεί η εν λόγω κεραία σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από κατοικημένη περιοχή, αλλά στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του βουνού «Θειος», θέση η οποία απέχει 300 μέτρα από το διοικητήριο της 79 ΑΔΤΕ όπου βρίσκονται εγκαταστημένες όλες οι κεραίες;

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, υπεύθυνη για τον έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία έχει προβεί στους απαραίτητους ελέγχους και ποια τα αποτελέσματα αυτών; Έχουν γνωστοποιηθεί σους κατοίκους της περιοχής;

Οι Βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θοδωρής Δρίτσας
πηγή http://www.mod.mil.gr/Pages/ViewPressObject.asp?HyperLinkID=4&MainLinkID=169&SubLinkID=189&ObjectID

Δεν υπάρχουν σχόλια: