Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

• ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ


ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

EUROPE DIRECT

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Η μεταρρύθμιση της αλιευτικής πολιτικής, μια περιβαλλοντικά αειφόρα αλιεία, η ανταγωνιστικότητα και το εισόδημα των ψαράδων, ο ρόλος της ιχθυοκαλλιέργειας και η προστασία των αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πειρατεία ήταν μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν από τους ευρωβουλευτές κατά την ακρόαση της Ελληνίδας υποψήφιας Επιτρόπου Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας.

"Η τρέχουσα μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι ζωτικής σημασίας και θα βρεθεί φυσικά στο επίκεντρο της εργασίας μου", δήλωσε η κα Δαμανάκη στις εισαγωγικές της παρατηρήσεις, υπογραμμίζοντας ως λέξεις-κλειδιά την "αειφορία", "τη δημοκρατική ευθύνη για όλους τους εμπλεκομένους", "την παγκόσμια διάσταση" και τη "συμμόρφωση με τους κανόνες"."Θα είμαι περήφανη να συνεισφέρω στην μπλε ανάπτυξη" δήλωσε η υποψήφια Επίτροπος, που εάν εγκριθεί θα έχει υπό την ευθύνη της μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική.

Νέα Θεσμική Ισορροπία

Κηρύσσοντας την έναρξη της ακρόασης, η Πρόεδρος της Επιτροπής Αλιείας Carmen Fraga Estévez (EPP, ES) δήλωσε ότι οι γραπτές απαντήσεις της υποψηφίας Επιτρόπου δεν ήταν επαρκώς λεπτομερείς όσον αφορά τα σχέδια της για τον πλήρη σεβασμό των νέων αρμοδιοτήτων που απέκτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

"Χαιρετίζω θερμά το γεγονός ότι η Αλιεία - στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας- θα υπόκειται στη διαδικασία συναπόφασης, εξασφαλίζοντας κατά συνέπεια ένα ακόμη μεγαλύτερο ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο", αποκρίθηκε η κα Δαμανάκη.

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Απαντώντας στην Maria do Céu Patrão Neves (EPP, PT) για τις προτεραιότητες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, η κα Δαμανάκη δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση θα επιδιώξει να βελτιώσει και να καταστήσει την Κοινή Αλιευτική Πολιτική πιο αποτελεσματική, "επιδιώκοντας τη σωστή ισορροπία" μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων των ψαράδων και των καταναλωτών.

Σημειώνοντας ότι η νέα αλιευτική πολιτική που θα προκύψει από τη μεταρρύθμιση θα οδηγήσει σε αύξηση των δαπανών, η Ulrike Rodust (S&D, DE) ρώτησε την υποψήφια Επίτροπο σχετικά με τη χρηματοδότησή της. Η κα Δαμανάκη τάχθηκε υπέρ της ξεχωριστής χρηματοδότησης της νέας Ολοκληρωμένης Ναυτιλιακής Πολιτικής από την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Πρόσθεσε δε ότι κεφάλαια θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν μέσω της καλύτερης συνεργασίας της Γενικής της Διεύθυνσης με τις άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής, π.χ. για την έρευνα και την ανάπτυξη.

Μικρής κλίμακας Αλιεία

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις δυσκολίες για την αλιεία μικρής κλίμακας, η κα Δαμανάκη συμφώνησε ότι χρειάζεται μια πρόσθετη πολιτική και δήλωσε ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί με τη νέα μεταρρύθμιση. Σχετικά με την ανησυχία που εξέφρασαν οι Alain Cadec (ΕΛΚ, FR) και Jean-Marie Le Pen (ΜΕ, FR) για τις επιπτώσεις της πιθανής εισαγωγής μεταφερόμενων ποσοστώσεων, η κα Δαμανάκη απάντησε ότι απαιτείται μια λεπτομερέστερη συζήτηση, συμπληρώνοντας ότι θα καταβάλει προσπάθειες ώστε να μη σημειωθούν πράξεις συγκέντρωσης στον αλιευτικό κλάδο.

Άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων

Απαντώντας στην ερώτηση του Κρίτωνα Αρσένη (ΠΑΣΟΚ) σχετικά με τις πιθανές αρνητικές συνέπειες της μεταρρύθμισης, η κα Δαμανάκη δήλωσε ότι θα εξετάσει κατά πόσον το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να παράσχει βοήθεια σε όσους χάσουν τη δουλειά τους ως αποτέλεσμα αυτής της μεταρρύθμισης. Πρόσθεσε ότι θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ψαράδες θα συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους. Οι δε νεότεροι θα μπορούσαν μέσω κατάρτισης να στραφούν προς άλλα επαγγέλματα, ανέφερε ακόμη η Ελληνίδα πολιτικός.

Λιγότερες απορρίψεις

Η κα Δαμανάκη συμφώνησε με την Isabella Lövin (ΠΡΣ, SE) ως προς τις υπερβολικές αλιευτικές δυνατότητες του στόλου. "Σημειώνεται έντονη υπεραλίευση" είπε. Για να μειωθεί, χωρίς να πληγούν οι αλιευτικές κοινότητες, ο στόλος πρέπει να εκσυγχρονιστεί, π.χ. να εξοπλιστούν τα σκάφη με επιλεκτικά δίχτυα που ευνοούν τη μείωση των απορρίψεων, είπε η κα Δαμανάκη. Για τον ίδιο λόγο, τόνισε ακόμη, το σύστημα των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων ανά κράτος μέλος, καθώς και οι ποσοστώσεις, πρέπει να αναθεωρηθεί. Η απλή αντικατάσταση των ποσοστώσεων με ένα σύστημα που μειώνει τις αλιευτικές περιόδους δεν μπορεί εν τούτοις να αποτελεί τη λύση, είπε η κα Δαμανάκη, απαντώντας στον Marek Jozef Grobarczyk (ΕΣΜ, PL). "Χρειαζόμαστε μια προσέγγιση κομμένη και ραμμένη στις ανάγκες των διαφόρων θαλάσσιων περιοχών και αλιευμάτων" υπογράμμισε επανειλημμένως κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

Περιφερειοποίηση και διαφοροποίηση: όχι επανεθνικοποίηση

Η κ. Δαμανάκη, απαντώντας επίσης στους Ian Hudghton (ΠΡΣ, UK), Struan Stevensen (ΕΣΜ, UK), João Ferreira (ΕΕΑ/ΠΒΧ, PT) και άλλους, υπογράμμισε την ανάγκη να εμπλακούν ακόμη περισσότερο οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές στην πολιτική αλιείας, αλλά επανέλαβε ότι η επανεθνικοποίηση της αλιευτικής πολιτικής δεν αποτελεί επιλογή.

Ιχθυοκαλλιέργεια

Ο Guido Milana (Σ&Δ, IT) ρώτησε την κ. Δαμανάκη εάν θεωρεί ότι απαιτούνται ειδικοί κανόνες και χρηματοδότηση για την ιχθυοκαλλιέργεια δεδομένου ότι η ΕΕ εισάγει περισσότερα ψάρια από αυτά που παράγει. Η κ. Δαμανάκη συμφώνησε στην ανάγκη να αναπτυχθεί ο τομέας "όσο το δυνατόν περισσότερο". Ο Ιωάννης Τσουκαλάς (ΝΔ) ρώτησε την υποψήφια επίτροπο εάν πιστεύει ότι η ιχθυοκαλλιέργεια και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι συμβατές. "Σύμφωνα με τους επιστήμονες, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, είναι", απάντησε η κ. Δαμανάκη, τασσόμενη υπέρ μιας συνεπούς και σταθερής πολιτικής στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας.

Παγκόσμια διάσταση

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θεμελιώδους σημασίας και δεν μπορούν να παραβιάζονται, είπε η ορισθείσα Επίτροπος απαντώντας στην ερώτηση του Carl Haglund (ΦΙΛ, SE) σχετικά με τις αλιευτικές συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες. Ο Νίκος Σαλαβράκος (ΛΑΟΣ) και ο Crescenzio Rivelleni (ΕΛΚ, IT) ρώτησαν την κα Δαμανάκη τί σκοπεύει να πράξει σε σχέση με το γεγονός ότι ψαράδες τρίτων χωρών που δεν δεσμεύονται από τους αλιευτικούς κανόνες της ΕΕ κατακλύζουν την ευρωπαϊκή αγορά με ψάρια φθηνότερα από τα αντίστοιχα των ευρωπαίων ψαράδων. "Θα διασφαλίσω ότι τα εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα σέβονται τους κανόνες της ΕΕ" απάντησε. Δεν απέκλεισε δε και τη λήψη συγκεκριμένων αμυντικών μέτρων.

Καταπολέμηση της πειρατείας

Απαντώντας σε ερώτηση για την πειρατεία της Izaskun Bilbao Barandica (ΦΙΛ, ES), η κα Δαμανάκη τόνισε ότι η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα αλιευτικά της σκάφη είναι ασφαλή, ιδιαίτερα δε στα ανοιχτά της Σομαλίας. Υποσχέθηκε, τέλος, να εντάξει τα αλιευτικά σκάφη στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Αταλάντα, στόχος της οποίας είναι η προστασία του εμπορικού στόλου της ΕΕ από τους πειρατές

Δεν υπάρχουν σχόλια: