Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Αυτό το δελτίου τύπου κα Θεολογίτου είναι για τον Μητροπολίτη Σάμου;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου

Στη σχεδίαση και την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, προχωρά η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προσπαθώντας να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΜΑS. Στην πράξη για τη καθημερινή ζωή της Περιφέρειας, η εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σημαίνει: την καταγραφή των σημερινών επιπτώσεων της λειτουργίας της Περιφέρειας στο φυσικό περι¬βάλλον και την ανάληψη άμεσων δράσεων στα πιο σημαντικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα συνεχή μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, πετρε¬λαίου και φυσικών πόρων, έναρξη προγραμμάτων ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων, εισαγωγή φιλο-περιβαλλοντικών όρων σε προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και τη συνεχή ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση του προσωπικού έτσι ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια.

Ήδη η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Σοφία Θεολογίτου, ζήτησε από τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας, να συνεργαστούν με τη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. Β. Αιγαίου για την υλοποίηση φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων που θα υιοθετηθούν. Η κάθε διεύθυνση θα αναλάβει την ενημέρωση των υπαλλήλων της για την κάθε δράση που θα υιοθετείται, ενώ σε κάθε διεύθυνση θα οριστεί ένας υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης ο οποίος θα ελέγχει την υλοποίηση των δράσεων.

Για την υλοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Σοφία Θεολογίτου δήλωσε: «Η υλοποίηση όλων των περιβαλλοντικών δράσεων εξαρτάται από την καθημερινή συμπεριφορά του κάθε ενός από εμάς. Πιστεύω πως όλοι μαζί, συνεισφέροντας ο καθένας μας σε ιδέες και δράσεις, θα καταφέ¬ρουμε να πετύχουμε την ουσιαστική και συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αλλά και των συνθηκών εργασίας στην Περιφέρειά μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: