Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

• Υιοθέτηση του Προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το 2010


ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

EUROPE DIRECT

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2010, που ενέκρινε σήμερα το ΕΚ, θα ανέρχεται σε 141,453 δισ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 122,937 δισ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Η μεγαλύτερη πρόκληση κατά τη διάρκεια της φετινής διαδικασίας έγκρισης του προϋπολογισμού ήταν η εξεύρεση των απαραίτητων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης που το ερχόμενο έτος αναμένεται να κοστίσει 2,4 δισ. ευρώ.


Το ΕΚ υιοθέτησε τον τελευταίο προϋπολογισμό της ΕΕ, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Νίκαιας. Το ύψος των πληρωμών ανέρχεται στο 1,04% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ).

Το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης, ύψους 5 δισ. ευρώ, καλύπτει τα έτη 2009 και 2010 και θα χρηματοδοτήσει ενεργειακά προγράμματα καθώς και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στις αγροτικές περιφέρειες. Όταν εγκρίθηκε νωρίτερα φέτος, η χρηματοδότηση του δεύτερου τμήματος (2,4 δισ. ευρώ) δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί. Μετά τις τελευταίες διαπραγματεύσεις, τα θεσμικά όργανα κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησής του. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν τα περιθώρια και τα μη απορριφθέντα κονδύλια των κατηγοριών 2 (πρόκειται κυρίως για τη γεωργία) και 5 (διοίκηση) το 2009 και το 2010. Τα δε κράτη μέλη θα συμβάλουν με πρόσθετα κεφάλαια (120 εκατ. ευρώ).

Οι αγνοούμενοι στην Κύπρο

Το ΕΚ αύξησε κατά 3 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών τον προϋπολογισμό της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο. Το συνολικό διαθέσιμο πόσο για την διερευνητική επιτροπή το 2010 θα ανέλθει δηλαδή σε 76,353 εκατ. ευρώ (σε πληρωμές).

FRONTEX

59 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών και 38 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX).

Κοζλοντούι

Το κλείσιμο του βουλγάρικου πυρηνικού αντιδραστήρα Κοζλοντούι θα χρηματοδοτηθεί με 75 εκατ. ευρώ.

Πιλοτικά προγράμματα

Η αντικατάσταση των πλοίων του εμπορικού στόλου της ΕΕ και η δημιουργία ενός σχεδίου για την αειφόρο ενεργειακή κατανάλωση στα ευρωπαϊκά λιμάνια θα αποτελέσουν αντικείμενο δύο πιλοτικών προγραμμάτων, την χρηματοδότηση των οποίων (με 1,5 ευρώ για καθένα από αυτά) ενέκρινε σήμερα το ΕΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: