Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

«Έγκριση ψηφίσματος που αφορά το Κέντρο Πρόληψης ΦΑΡΟΣ»


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10/2009 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση ψηφίσματος που αφορά το Κέντρο Πρόληψης ΦΑΡΟΣ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 122/2009
Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1672/21-10-2009 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων των Δ.Δ. Περδικίου & Χρυσοστόμου καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρο 95 Ν.3463/2006 ).
Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 10
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ πρόεδρος 1 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ 2 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΝΑΡΗ
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ 3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΥΡΟΥΔΗΣ
4 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ
5 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΡΔΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Δ
6 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΝΕΡΗΣ 1 Βασίλης Τσαντές, Πρόεδρος Δ.Δ Περδικίου
7 ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΥΛΟΥ
8 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ
9 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΚΙΟΣ
10 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΒΑΝΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Δ
1 Ηλίας Μουσέτης, Πρόεδρος Δ.Δ Χρυσοστόμου

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος ανέφερε στο Σώμα ότι τίθεται εκτός ημερησίας διατάξεως για συζήτηση η έγκριση του ψηφίσματος 14ης Οκτωβρίου 2009 που αφορά το Κέντρο Πρόληψης ΦΑΡΟΣ και καλείται το Σώμα να αποφασίσει τη συζήτησή εκτός ημερησίας διατάξεως.
Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Λαρδά ο οποίος εισηγούμενος διάβασε στο σώμα το εξής ψήφισμα:
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Εμείς οι εκπρόσωποι των φορέων του νομού Σάμου, οι οποίοι συναπαρτίζουν την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας Νομού Σάμου «Φάρος»,συγκεντρωθήκαμε σε Γενική Συνέλευση στη Σάμο στις 14 Οκτωβρίου 2009 και αφού ενημερωθήκαμε για τις δράσεις του «Φάρου», τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, τόσο αυτός όσο και τα άλλα Κέντρα Πρόληψης καθώς και τις ενέργειες του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση τους και αφού συζητήσαμε σχετικά με την Πρόληψη των Εξαρτήσεων, αλλά και γενικότερα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας, καταλήξαμε στο παρακάτω Ψήφισμα:
Θεωρούμε ύψιστης σημασίας για τον Νομό μας την ύπαρξη του Κέντρου Πρόληψης «Φάρος», το οποίο απλώνοντας τη δράση του σε όλο το νομό, στηρίζει γονείς και εκπαιδευτικούς στο ρόλο τους, δημιουργεί ευκαιρίες για την Προαγωγή της Επικοινωνίας ανάμεσα σε ενήλικες και νέους, στηρίζει και εκπαιδεύει όλη την κοινωνία ώστε να μη στέκεται άβουλη και άπραγη μπροστά στο πρόβλημα των Ναρκωτικών και τέλος με τον συμβουλευτικό του ρόλο παρεμβαίνει έγκαιρα σε περιπτώσεις που υπάρχουν ψυχο-κοινωνικές δυσκολίες, πριν αυτές εξελιχθούν σε ψυχολογικές διαταραχές. Γι αυτό απαιτούμε:
 Την αποπληρωμή των οφειλών στον «Φάρο» τόσο από το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΑΝΑ, όσο και από την ΚΕΔΚΕ- Υπουργείο Εσωτερικών.
 Την πάγια χρηματοδότηση, αρχής γενομένης από το 2010 του «Φάρου» και όλων των Κέντρων Πρόληψης απευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τουλάχιστον μέχρι το ύψος των ανελαστικών προϋπολογισμένων και εγκεκριμένων από τον ΟΚΑΝΑ εξόδων του.
 Την νομοθέτηση ενός θεσμικού καθεστώτος που θα κατοχυρώνει τα κέντρα πρόληψης, την υποχρέωση του κράτους για πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση, τη μονιμότητα των στελεχών τους και τη σχέση συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς τους.
 Να διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο από το Υπουργείο Παιδείας η πρόσβαση των Κέντρων Πρόληψης στα σχολεία και η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.
Θεωρούμε επίσης, ότι η Πρόληψη λειτουργεί αποτελεσματικότερα όταν αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας που καλύπτουν και τα τρία επίπεδα παρέμβασης (Πρόληψη – Θεραπεία- Αποκατάσταση) Γιαυτό είναι αναγκαίο το πλέγμα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Νομού να συμπληρωθεί άμεσα με μια οργανωμένη Ψυχιατρική Κλινική στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σάμου και με ένα ειδικό Ιατρείο Πρώτων Βοηθειών για Τοξικοεξαρτημένους.

Τέλος θεωρούμε απαράδεκτο και προσβλητικό τον τρόπο που μεταφέρονται από αστυνομικά όργανα οι ψυχικά ασθενείς σε κρίση σε ψυχιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας και αυτό οφείλεται στο γεγονός της μη ύπαρξης οργανωμένης υποδομής στο νομό για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων.
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου
Προοδευτική Κίνηση Γυναικών Σάμου
Δήμος Βαθέος Σάμου
Εργατικό Κέντρο Σάμου
ΕΛΜΕ Σάμου
Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου
Ι. Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας & Κορσεών
Οδοντιατρικός Σύλλογος Σάμου
Σύλλογος Οικογενειών και Εθελοντών για την Ψυχική Υγεία Νομού Σάμου
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ενιαίου Λυκείου Σάμου
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΕΠΑΛ- Μαυρογένειου Λυκείου Σάμου
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Βαθέος Σάμου
Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Βαθέος Σάμου
Σύλλογος Γονέων / Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πυθαγορείου
Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Παγώνδα «Ομόνοια»

Το ΔΣ αφού έλαβε υπ’ όψιν την εισήγηση του Αντιδημάρχου καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και συνυπογράφει το ανωτέρω ψήφισμα ενώνοντας και αυτό τη φωνή του με τις φωνές των φορέων του νομού Σάμου, οι οποίοι στηρίζουν το Κέντρο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας Νομού Σάμου «Φάρος»
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 122/2009
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΝΕΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΡΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΚΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΒΑΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 30-10-2009
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: