Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Δήμος Αγίου Κηρύκου σας ενημερώνει ότι το έργο ύδρευσης του Φάρου βρίσκεται σ εξέλιξη και επίκειται η ολοκλήρωση του.

Στη μελέτη του έργου αυτού έχει προβλεφθεί και η υδροδότηση των οικιών και επιχειρήσεων που βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου Θέρμα – Φάρος, με παράλληλο αγωγό που τοποθετείται στο χαντάκι μαζί με το κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού από τα Θέρμα στο φάρο. Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων ενδιαφέρονται για τη σύνδεση τους με το δίκτυο ύδρευσης κατά μήκος του δρόμου Θερμα – Φάρος, πρέπει να απευθύνονται στο Δήμο, υποβάλλοντας σχετική αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
Αυτό είναι καλύτερα να γίνει τώρα προκειμένου να αποφευχθούν περιττές δαπάνες εκσκαφών.
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου μας, είναι η παρακάτω:
1) Υποβολή αίτησης υδροδότησης στο Δήμο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
2) Εφ’όσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, καταβολή του ποσού των 100,00€ στη Δ.Ο.Υ. (Δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης) υπέρ του Δήμου.
3) Προσκόμιση αντιγράφου καταβολής του δικαιώματος σύνδεσης στο Δήμο.
4) Στη συνέχεια συνεργείο του Δήμου θα μεταβεί στο σημείο λήψης της παροχής υδροδότησης του δικτύου και θα κάνει τη σύνδεση με το δίκτυο, θα συνδέσει υδρομετρητή και θα τον τοποθετήσει μέσα σε φρεάτιο. Αν η εργασία αυτή εκτελεστεί κατόπιν σχετικής αίτησης που θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου και απαιτηθούν εκσκαφές, αυτές θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνες του καταναλωτή, με την επίβλεψη του συνεργείου του Δήμου.
5) Η δαπάνη μεταφοράς του νερού από την έξοδο του υδρομετρητή μέχρι την κατανάλωση, όπως και η ευθύνη συντήρησης του σωλήνα μεταφοράς νερού από τον υδρομετρητή μέχρι τη κατανάλωση, βαρύνει αποκλειστικά τον καταναλωτή. Αν απαιτηθεί τομή στο οδόστρωμα, αυτό γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του καταναλωτή, αφού πρώτα εξασφαλίσει τη απαιτούμενη άδεια τομής οδοστρώματος από το Επαρχείο Ικαρίας, αφού πρόκειται για επαρχιακό και όχι δημοτικό δρόμο.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: