Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Κυριακή, 23 Αυγούστου 2009

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ:ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η αναγκαιότητα της προετοιμασίας και της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πανδημίας γρίπης πέρα από το χώρο της υγείας και σε άλλους τομείς της κοινωνίας. Μια πανδημία γρίπης θα έχει πολύ σημαντική επίπτωση στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα των χωρών και θα αποτελέσει σημαντική απειλή για τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Μεταξύ των πολλών προβλημάτων και αρνητικών συνεπειών που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις σε περίπτωση πανδημίας, είναι τα υψηλά ποσοστά των απουσιών των εργαζομένων λόγω ασθένειας, η διαταραχή στο σύστημα προμηθειών αγαθών, η διατάραξη των επαγγελματικών ταξιδιών, οι κίνδυνοι από την διασπορά της νόσου στο χώρο εργασίας, πιθανόν η πτώση της ζήτησης σε αγαθά και υπηρεσίες, καθώς η μειωμένη ζήτηση σε ανθρώπινο δυναμικό καθώς και προβλήματα ασφαλιστικών και νομικών θεμάτων π.χ. αποζημιώσεις του προσωπικού, αποζημιώσεις τρίτων προσώπων κ.α. Οι συνέπειες, όπως γίνεται αντιληπτό, μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τη λειτουργία των εταιρειών, αν δεν έχει υπάρξει προγραμματισμός για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας.
Σχέδιο Προετοιμασίας Επιχειρήσεων για την Αντιμετώπιση Πανδημίας από το Νέο Ιό της Γρίπης Α (Η1Ν1)
Σημειώνεται ότι πρέπει να καταγραφούν τα βασικά τμήματα που απαιτούνται για να λειτουργήσει επαρκώς η επιχείρηση, κατά τη διάρκεια του δεύτερου πανδημικού κύματος. Να τονιστεί ότι υπολογίζεται πως το δεύτερο κύμα της πανδημίας θα διαρκέσει περίπου 6-8 βδομάδες, και περίπου θα προσβληθεί το 30% του πληθυσμού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ονομασία Επιχείρησης:
Διεύθυνση:
Πόλη:
Τ.Κ.:
Τηλέφωνα επικοινωνίας :

Θεωρείται αναγκαίο να οριστεί Yπεύθυνος Διαχείρισης Κρίσεων, ο οποίος θα συντονίζει το συντονιστικό κέντρο που θα δημιουργηθεί.

Το ακόλουθο άτομο ορίζεται ως Yπεύθυνος Διαχείρισης Κρίσεων και θα λειτουργεί ως συντονιστής της επιχείρησης,σε περίπτωση κρίσης:

Υπεύθυνος Διαχείρισης Κρίσεων:
Τηλέφωνο:
Εναλλακτικό Τηλέφωνο:
e-mail:
Αναπληρωτής Διαχείρισης Κρίσεων:
Τηλέφωνο Αναπληρωτή:
Εναλλακτικό τηλέφωνο:
e-mail:

Τηλέφωνα για Επείγουσες Καταστάσεις
Σε περίπτωση που θεωρείται απαραίτητη η επικοινωνία με εξειδικευμένο υγειονομικό κέντρο, επικοινωνήστε άμεσα με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ στα ακόλουθα τηλέφωνα: 210.5212054 και 210.5222339_

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
Τα ακόλουθα άτομα θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στη διαχείριση της κρίσης

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τα ακόλουθα άτομα από γειτονικές επιχειρήσεις θα συνεργαστούν με τα επιτελικά άτομα της δικής μας επιχείρησης.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΓΡΑΦΕΙΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Παρακάτω παρατίθεται λίστα με τα γραφεία και τα τμήματα τα οποία εμπλέκονται, και είναι απαραίτητα στην αντιμετώπιση της κρίσης.

ΓΡΑΦΕΙΟ/ ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Είναι απαραίτητο να καταγραφούν όλες οι εταιρείες προμηθευτών, για τα βασικά υλικά που απαιτούνται, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ομαλά η επιχείρηση.

Ονομασία Επιχείρησης :
Διεύθυνση:
Πόλη:
Τ.Κ.:
Όνομα Υπευθύνου:
Υλικά που προμηθεύει:

Σε περίπτωση κρίσης, η επιχείρηση θα προμηθευτεί υλικά από την ακόλουθη επιχείρηση:

Ονομασία Επιχείρησης :
Διεύθυνση:
Πόλη:
Τ.Κ.:
Όνομα Υπευθύνου:
Υλικά που προμηθεύει:__

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η επικοινωνία των εντεταλμένων υπαλλήλων για τη διαχείριση κρίσεων με τα αντίστοιχα και ανάλογα κέντρα διαχείρισης κρίσεων θα γίνεται ως εξής (αναφέρατε):
Σε περίπτωση κρίσης, η επικοινωνία με τους άλλους υπαλλήλους της επιχείρησης θα γίνει με τους εξής τρόπους
(αναφέρατε):

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

Παρακάτω παρατίθεται λίστα με τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπαλλήλων (αναφέρατε):

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Θεωρείται αναγκαία η αναθεώρηση του σχεδίου σε χρονική περίοδο που έχει προκαθοριστεί από την ομάδα διαχείρισης κρίσεων, και σε συνάρτηση με τα δεδομένα που προκύπτουν σε κάθε χρονική περίοδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: