Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

Ανοιχτή πρόσκληση Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Π. Κουντουριώτου 77 Μυτιλήνη, 29 Ιουλίου 2009
Τ.Κ.: 81 100 Μυτιλήνη
Τηλ: 22510 - 28935 / 27894
FAX: 22510 - 27601
Email: gtyp-pba@otenet.gr>
Πληροφορίες: Δήμητρα ΛαχουρήΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γίνεται γνωστό ότι υπάρχει ανοικτή πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την υποβολή προτάσεων έργων για αλιευτικά καταφύγια, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007- 2013 (ΕΠΑΛ) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: το υπουργείο, υπηρεσίες ή φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Ι.Δ. που αναπτύσσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση λιμένων και οι οποίοι καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 και του Μέτρου 3.3. «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια», με συνολική Δημόσια Δαπάνη 30.000.000 €.
Οι χρηματοδοτούμενες πράξεις σε απομακρυσμένα νησιά μεταξύ των οποίων είναι και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου επιλέγονται κατά προτεραιότητα.
Περαιτέρω πληροφορίες και υποδείγματα εντύπων βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.alieia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: