Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2009

Ενημέρωση προς τα Μ.Μ.Ε. για την έρευνα του Κέντρου Ευρωπαικής Πληροφόρησης


ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
EUROPE DIRECT
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γράμμου 2, 1ος όροφος, 83100, ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ:+30 - 6974459654
ΦΑΞ: +30 (22730) 25500
Πληροφορίες: Έλενα Χουσνή
E-mail: elenax83@yahoo.gr


Σάμος 27 Ιουλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έγινε στα Γραφεία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας μέσω ερωτηματολογίων που διεξήχθη στους Νομούς Σάμου, Χίου και Λέσβου με σκοπό την καταγραφή του βαθμού ενημέρωσης των φορέων, οργανώσεων, πολιτών και ΜΜΕ του Βορείου Αιγαίου γύρω από Ευρωπαϊκά ζητήματα. Στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστώσει τυχόν κενά στην ενημέρωση αλλά και να καταγράψει τις ανάγκες των φορέων προκειμένου να προσανατολιστούν οι δράσεις ενημέρωσης του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης προς την σωστή κατεύθυνση.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Δρ. Κωνσταντίνο Παζάλο και βασίστηκε στη δημιουργία δομημένου ερωτηματολογίου, αποτελούμενου από 20 ερωτήσεις. Οι στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αυτή της συχνότητας (για να εντοπιστεί το πόσο συχνά προτιμήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα μια συγκεκριμένη απάντηση) και της συσχέτισης (για να διερευνηθούν τυχόν σχέσεις και επιρροές μεταξύ των μεταβλητών). Η επιλογή του δείγματος ήταν τυχαία και αφορούσε σε εργαζομένους σε διαφόρους φορείς της τοπικής κοινωνίας. Αποτελούνταν από 96 άνδρες και 61 γυναίκες (61% και 39% στο σύνολο του δείγματος αντίστοιχα).

Μερικά από τα συμπεράσματα της έρευνας (επισυνάπτεται) είναι τα εξής:

• Το φύλλο δεν επηρεάζει τη γνώση και το ενδιαφέρον των κατοίκων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τα ευρωπαϊκά θέματα.
• Η πλειοψηφία των εργαζομένων στους διαφόρους φορείς (οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε 8 κατηγορίες) που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν άνω των 46 ετών, χωρίς η ηλικία να επηρεάζει και πάλι τις υπόλοιπες απαντήσεις. Ωστόσο η απουσία των νέων στους συγκεκριμένους φορείς δε θα μπορούσε να παραβλεφθεί.
• Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν στην πλειοψηφία τους απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι κάτοικοι της Σάμου επέδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους άλλους δύο Νομούς της περιφέρειας, γεγονός που απορρέει από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανταπόκρισής τους στην έρευνα.
• Το επάγγελμα των συμμετεχόντων συνδέεται σε μέτριο βαθμό με Ευρωπαϊκά θέματα. Ωστόσο η γεωγραφική απομόνωση δεν αποτρέπει τους πολίτες από το να ενημερώνονται είτε (κυρίως) από το διαδίκτυο, είτε (λιγότερο) από τα Μ.Μ.Ε. και διάφορους κυβερνητικούς φορείς.
• Γενικά, ο βαθμός ενημέρωσης για Ευρωπαϊκά θέματα είναι μικρός. Οι κάτοικοι του Βορείου Αιγαίου προτιμούν να ενημερώνονται περισσότερο για θέματα που σχετίζονται με την περιοχή τους.
• Χρηματοδοτικά προγράμματα, περιβάλλον, παιδεία και απασχόληση αποτελούν τις βασικές θεματικές περιοχές για τις οποίες ενημερώνονται.
• Το όφελος της Ελλάδας από την ένταξη στην Ε.Ε., σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, ήταν μεγάλο, ενώ πιο συγκεκριμένα, στην περιφέρεια Β. Αιγαίου, ήταν μέτριο έως μεγάλο.
• Η διεύρυνση της Ε.Ε. σε περισσότερα (27 για την ακρίβεια) μέλη κρίνεται ό,τι ωφέλησε την χώρα μας σε μέτριο βαθμό ενώ η επιρροή της Ε.Ε. στη ζωή των κατοίκων του Β. Αιγαίου ήταν μεγάλη σε τομείς όπως η οικονομία, η παιδεία και η αγροτική πολιτική.
• Τέλος, σύμφωνα πάντα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, εκτιμάται η Ε.Ε θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την οικονομία και την ανεργία με τους πόρους να κατευθύνονται κυρίως σε έργα υποδομής στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, στο περιβάλλον και στην ενθάρρυνση της απασχόλησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: