Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Επειδή υπάρχει μπέρδεμα...

Επειδή υπάρχει μπέρδεμα με την συμμετοχή των υποψηφίων δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων για την προβολή τους σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου ή ακόμα και της 14ης Νοεμβρίου σας παρουσιάζουμε το σχετικό άρθρο του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου από τον Νόμο 3870/10 που λέει το εξής:

Άρθρο 3 
Περιορισμός εμφανίσεων υποψηφίων προσώπων 
1. Οι εμφανίσεις των υποψηφίων σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια του διμήνου που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών επιτρέπεται, ως εξής: 
α. Σε κάθε τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνισή τους δύο (2) φορές. 
β. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνισή τους μία (1) φορά. 
γ. Ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται: 
i. οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, 
ii. η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, και 
iii. η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας. 
Για την κάλυψη της προεκλογικής δραστηριότητας υποψηφίου και τη θεώρησή της ως εμφάνιση του υποψηφίου από συγκεκριμένο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό θα πρέπει να διατυπωθεί ρητώς σχετικό αίτημα από τον υποψήφιο. Δεν θεωρείται ως εμφάνιση κατά την έννοια του άρθρου αυτού οποιαδήποτε εμφάνιση υποψηφίου που γίνεται με την τρέχουσα επαγγελματική του ιδιότητα και δεν σχετίζεται με τις περιφερειακές - δημοτικές εκλογές. 
2. Οι επικεφαλής των συνδυασμών, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες είναι δυνατόν να μετέχουν σε οργανωμένες συζητήσεις, χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσεων, μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, τουλάχιστον, τρεις (3) ακόμη συνυποψήφιοι τους για την αυτή περιφερειακή ή δημοτική αρχή. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών στις ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η πρόσκληση για συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων υποψηφίων για την αυτή περιφερειακή ή δημοτική αρχή. Οι σταθμοί οφείλουν να φροντίσουν -με κατάλληλη εναλλαγή των προσκαλουμένων στις συζητήσεις- για την ίση, κατά το δυνατόν, εμφάνιση όλων των υποψηφίων, ώστε να διασφαλιστεί η πολυφωνία και η αντικειμενική πληροφόρηση των πολιτών. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής καλούνται υποχρεωτικά οι επικεφαλής των συνδυασμών για την αυτή περιφερειακή ή δημοτική αρχή. 
3. Εμφανίσεις, κατά την έννοια της παραγράφου 1γ' του παρόντος, υποψηφίων που είναι ήδη αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της αυτοδιοίκησης, δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα και σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο Ο.Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: