Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

S.O.S :προς όλα τα μπλοκ. Έγλημα κατά του περιβάλλοντος σε περιοχή χαρακτηρισμένη ΝΑΤURA στη Σάμο με τη σιωπηρή συναίνεση της Νομαρχίας Σάμου.

Οι της Νομαρχίας Σάμου είναι για γέλια και για κλάματα.Κατόπιν του με αρ.1943/10.9.2010 έγγραφο του Νομάρχη Σάμου Μανόλη Κάρλα το τμήμα περιβάλλοντος της Νομαρχίας διενήργησε αυτοψία στη περιοχή Μερτζίκι η οποία βρίσκεται εντός θεσμοθετημένης περιοχή NATURA ΣΑΜΟΣ -ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΗ με κωδικό GR 41200001.

Στη περιοχή αυτή η εταιρεία ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε
παράνομα κατασκευάζει τεχνικούς ογκολίθους για το έργο που εκτελείται στο Πυθαγόρειο της Σάμου <<ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ>>
Η Σύμβαση του έργου ποσού 2.739.537,3 ευρώ έχει υπογραφεί από τον Νομάρχη Σάμου Μανόλη Κάρλα από τον Γεώργιο Βασιλείου Προϊστάμενο Τεχνικών υπηρεσιών και από τον εκπρόσωπο της εταιρείας ΕΔΡΑΣΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Εκτός της παράνομης κατασκευής τεχνικών ογκολίθων η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο προέβη παράνομα και στην εξόρυξη αδρανών υλικών

Στην έκθεση αυτοψίας που πραγματοποίησε το τμήμα προστασίας του Περιβάλλοντος που έχει Προϊστάμενο τον Νομάρχη διαπίστωσε πως ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΣ.
Η σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 2.739.537.3 .Μεταξύ των άλλων σύμφωνα με τη παράγραφο 6 της σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω καθώς και όλων των συνθηκών εκτέλεσης του έργου και ότι αναλαμβάνει χωρίς καμιά επιφύλαξη την εκτέλεση του.Δεν υπάρχουν σχόλια: