Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Χίος, Λέσβος, Σάμος: Κοινό ψήφισμα για τον «Καλλικράτη»

Ψήφισμα με αφορμή την κατάθεση και συζήτηση στη Βουλή του σχεδίου νόμου «Καλλικράτης» για τη διοικητική μεταρρύθμιση, εξέδωσαν οι Σύλλογοι εργαζομένων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Χίου, Λέσβου και Σάμου, αναφορικά με την ειδική μέριμνα που πρέπει να ληφθεί για τους δημοσίους υπαλλήλους των νομαρχιών σε παραμεθόριες και προβληματικές νησιωτικές περιοχές.

Στο ψήφισμα αναφέρεται ότι το ζήτημα της νησιωτικότητας δεν λαμβάνεται υπόψη στο σχέδιο «Καλλικράτης», στη διάσταση που θα έπρεπε, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για συνταγματική επιταγή. Πολύ περισσότερο η νησιωτικότητα και οι ιδιαιτερότητές της δεν λαμβάνονται υπόψη στο επίπεδο των εργασιακών μας σχέσεων.

Στη βάση αυτή, πιστεύουμε ότι στο σχέδιο νόμου πρέπει να συμπεριληφθούν σαφώς σημεία που θα διασφαλίζουν τους υπαλλήλους των νησιωτικών Ν.Α.τόσο ως προς την εργασία (θέσεις εργασίας, μετακινήσεις – μετατάξεις), αλλά και κυρίως ως προς τη ζωή τους

(οικογενειακές υποχρεώσεις, οικογενειακός προγραμματισμός, κ.λπ.) Συγκεκριμένα:

• Να μην υπάρξουν απολύσεις.

• Δημιουργία οργανισμών των νέων ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού πριν από την ημερομηνία έναρξης εθελούσιων μετατάξεων με ίσες τουλάχιστον θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα των υπαλλήλων που θα υποχρεωθούν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες . Στις 31/12/2010 κάθε υπάλληλος πρέπει να είναι ενταγμένος σε οργανισμό και όχι μετέωρος

• Σε κάθε περίπτωση η μεταφορά προσωπικού είτε αφορά μετάθεση, μετάταξη, μετακίνηση να γίνεται μετά από αίτηση υπαλλήλου, να λαμβάνονται υπόψη αντικειμενικά κριτήρια( κλάδος, κατηγορία, εμπειρία, προϋπηρεσία, γνώση αντικειμένου, κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζεται η παραμονή των υπαλλήλων εντός της υφιστάμενης σήμερα Ν.Α. και για τις νησιώτικες νομαρχίες η παραμονή πάντα εντός του νησιού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: