Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010

Οργάνωση σημείων συλλογής απο τους ΟΤΑ για εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ

Έγραφο προς όλους τους Δήμους και συνδέσμους ΟΤΑ
Σχετ.:
1) Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α΄/05-03-2004).


2) ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄/22-12-2003)

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του σχετ. Π.Δ. παρακαλείστε όπως εφ' όσον οργανώνετε σημεία χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ από τα λοιπά οικιακά απόβλητα, όπως μεριμνήσετε για την ορθή οργάνωση αυτών των χώρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τα σημεία συλλογής πρέπει να εξασφαλίζουν ευχέρεια πρόσβασης, προστασία των εργαζομένων από κίνδυνο μόλυνσης ή ρύπανσης και να φέρουν κατάλληλή επισήμανση.

Η συλλογή των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης γίνεται με μέριμνα των παραγωγών (κατασκευαστών, πωλητών, μεταπωλητών), μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από τις εγκαταστάσεις των χρηστών μέσω οικονομικών συμφωνιών.

Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 8 της (2 σχετ.) ΚΥΑ η μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογής-μεταφοράς, υποβάλλεται από τον υπόχρεο φορέα στην υπηρεσία μας και χορηγείται άδεια από τον οικείο Νομάρχη.

Τέλος παρακαλείστε όπως εντός μηνός (16/03/2010) γνωστοποιήσετε στην υπηρεσία μας, τόσο τα δημοτικά σημεία συλλογής των ΑΗΗΕ, καθώς και τις ποσότητες (με βεβαιώσεις παραλαβής) που έχουν συλλεχθεί και παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένους συλλέκτες.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Τμήματος Βλάσιος Γ. Παράσχος
Περιβαλλοντολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια: