Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Η Επιτροπή αξιολογεί το πρόγραμμα σταθερότητας της Ελλάδας


ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

EUROPE DIRECT

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα σειρά συστάσεων για να εξασφαλιστεί ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας θα μειωθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2012, ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει εγκαίρως μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της χώρας και ότι, εν γένει, θα ασκήσει πολιτικές που να συνεκτιμούν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας και το γενικό συμφέρον της ζώνης του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή εξέδωσε γνώμη σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Ελλάδας για την περίοδο 2010-2013, σύσταση, βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 9 της Συνθήκης, για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, σύσταση, βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 4 της Συνθήκης, σχετικά με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και κίνησε διαδικασία επί παραβάσει ώστε οι αρχές να τηρούν την υποχρέωση υποβολής αξιόπιστων δημοσιονομικών στατιστικών στοιχείων.

Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και με ολοκληρωμένο τρόπο τα μέσα δημοσιονομικής και οικονομικής επιτήρησης που προβλέπονται στη Συνθήκη. Η Επιτροπή συμφωνεί με τους φιλόδοξους δημοσιονομικούς στόχους μείωσης του ελλείμματος που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση, καθώς και με τα δημοσιονομικά μέτρα και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εξαγγέλθηκαν στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης του Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή δέχεται με ικανοποίηση τις ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης, σχετικά με τη λήψη επιπλέον δημοσιονομικών μέτρων (ως προς τους μισθούς στο δημόσιο τομέα, τη φορολογία στα καύσιμα και τις μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα), προκειμένου να διαφυλαχθεί η επίτευξη των δημοσιονομικών στόων του προγράμματος σταθερότητας.

Καλεί την Ελλάδα να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους, εντός των προσεχών εβδομάδων, και σημειώνει με ικανοποίηση την ετοιμότητα της, στην υιοθέτηση και υλοποίηση επιπλέον μέτρων, στην περίπτωση που αυτά κριθούν αναγκαία. Επιπλέον, θα πρέπει να προσδιοριστούν αναλυτικότερα τα δημοσιονομικά μέτρα που θα εφαρμοστούν το 2011 και το 2012. Η εφαρμογή και πιστή υλοποίηση του συνόλου των μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, καθώς και αυτών στους τομείς των συντάξεων, της υγείας, της δημόσιας διοίκησης, της λειτουργίας των αγορών προϊόντων, της αγοράς εργασίας, της απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, της επιτήρησης του χρηματοπιστωτικού τομέα και των στατιστικών στοιχείων θα παρακολουθείται προσεκτικά, μέσα από την τακτική υποβολή εκθέσεων υλοποίησης στην Επιτροπή, στα μέσα Μαρτίου και στα μέσα Μαΐου και τριμηνιαίες εκθέσεις μετέπειτα.

Στις 15 Ιανουαρίου, η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε στην Επιτροπή πρόγραμμα σταθερότητας της Ελλάδας για την περίοδο 2010-2013. Στο πρόγραμμα προβλέπεται μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες ώστε να κατέλθει στο 8,7% του ΑΕΠ το 2010 και, εν συνεχεία, στο 5,6% το 2011, στο 2,8% το 2012 και στο 2% το 2013. Στο πρόγραμμα σταθερότητας περιλαμβάνεται δέσμη συγκεκριμένων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης για το 2010, και η εκτιμώμενη ποσοτικοποίηση εκάστου από τα περιλαμβανόμενα μέτρα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τη θέσπιση και υλοποίησή τους. Ως προς τα έσοδα, προβλέπεται κατάργηση φοροαπαλλαγών, αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τον καπνό και το οινοπνευματώδη ποτά και μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Όσον αφορά τις δαπάνες, η κυβέρνηση θα μειώσει τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων, θα παγώσει τις προσλήψεις το 2010 και, εφεξής, θα προσλαμβάνει μόνο 1 για κάθε 5 δημόσιους υπαλλήλους που θα συνταξιοδοτούνται. Η κυβέρνηση έχει επίσης δημιουργήσει αποθεματικό για απρόβλεπτα, έχει περικόψει κατά 10% όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού ανά υπουργείο και έχουν ήδη εγκριθεί ονομαστικές περικοπές στη δημόσια κατανάλωση και τις λειτουργικές δαπάνες.

Στο πρόγραμμα περιγράφεται επίσης σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη βελτίωση του δημοσιονομικού πλαισίου και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών, την ενίσχυση των επενδύσεων και τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας και προϊόντων. Κατόπιν της υποβολής του προγράμματος σταθερότητας, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωση τη λήψη επιπλέον μέτρων, όσον αφορά στους μισθούς στο δημόσιο τομέα, τη φορολογία των καυσίμων και τις μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλεί τις αρχές να παρουσιάσουν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων, εντός μηνός. Τους επόμενους μήνες θα πρέπει να υποβληθούν αναλυτικότερα σχέδια για το 2011 και το 2012.

Η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να υιοθετήσει η Ελλάδα δέσμη εκτεταμένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που να αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, στη μεταρρύθμιση του συστήματος συντάξεων και υγειονομικής περίθαλψης, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος μισθολογικών διαπραγματεύσεων, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και στη διατήρηση της σταθερότητας στον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Επιπλέον, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση, βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 9 (πρώην άρθρο 104 παράγραφος 9) της Συνθήκης σχετικά με τη διαδικασία για υπερβολικό έλλειμμα, με την οποία καλεί την Ελλάδα να ακολουθήσει την πορεία προσαρμογής που περιγράφεται στο πρόγραμμα σταθερότητας του 2010 όσον αφορά το ονομαστικό έλλειμμα, τα επίπεδα του διαρθρωτικού ελλείμματος και την μεταβολή του χρέους, και να εξαγγείλει λεπτομερή κατάλογο των μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν ήδη από το 2010, όπως η μείωση του συνολικού μισθολογικού κόστους στο δημόσιο τομέα, μεταξύ άλλων, με την πρόσληψη ενός μόνο δημοσίου υπαλλήλου για κάθε πέντε συνταξιοδοτούμενους, πρόοδος των μεταρρυθμίσεων στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των συντάξεων, κατά 10% μείωση του τρέχοντος αποθεματικού για απρόβλεπτες δαπάνες, αυξήσεις των φόρων και των ειδικών φόρων κατανάλωσης και μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης. Μεσοπρόθεσμα, η Ελλάδα οφείλει να εφαρμόσει περαιτέρω μέτρα προσαρμογής μόνιμου χαρακτήρα, να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις της φορολογικής διοίκησης και να βελτιώσει το δημοσιονομικό πλαίσιο.

Θεωρώντας ότι η Ελλάδα παρέβη την υποχρέωσή της να αναφέρει αξιόπιστα δημοσιονομικά στατιστικά στοιχεία, όπως διαπιστώθηκε και πάλι τον Οκτώβριο με σημαντική αναθεώρηση των στοιχείων για τα έτη 2005-2008, η Επιτροπή κινεί επίσης διαδικασία επί παραβάσει, με την οποία ζητεί από την κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα διορθωθούν οι συστημικές ελλείψεις και αδυναμίες που αναλύθηκαν στην πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής. Η Ελλάδα καλείται να συνεργαστεί με την Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία για σχέδιο δράσης, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες σε θέματα στατιστικών στοιχείων, θεσμικά και διακυβέρνησης και να θεσπιστεί, έως τις 15 Μαΐου, νομοθεσία που θα καθιστά υποχρεωτική την δημοσίευση εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση, θα υποχρεώνει τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και τα νοσοκομεία να δημοσιεύουν τους λογαριασμούς τους και θα ενισχύει τους μηχανισμούς ελέγχου και ουσιαστικής προσωπικής ευθύνης στη Στατιστική Υπηρεσία και στο Γενικό Λογιστήριο, καθώς και για να παρασχεθεί στην Ελλάδα η κατάλληλη επιτόπια τεχνική βοήθεια για την συγκέντρωση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων.

Η Ελλάδα οφείλει να υποβάλει την πρώτη έκθεση στα μέσα Μαρτίου 2010, στην οποία θα προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2010, να είναι προετοιμασμένη να λάβει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί, και, από τα μέσα Μαΐου 2010, να υποβάλλει τριμηνιαίες ολοκληρωμένες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων

Οι ολοκληρωμένες συστάσεις της Επιτροπής θα συζητηθούν τον Φεβρουάριο, στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN.

Τα σχετικά έγγραφα δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/sgp/2010_02_03_sgp_en.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: