Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ...!

H επανάσταση στην ενημέρωση ήρθε με την 1η Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Σάμου........ πατώντας εδώ www.samiakignomi.gr

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2009

10.000 εργαζόμενοι βοηθήθηκαν πέρυσι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), πάνω από τα 2/3 των οποίων βρήκαν νέα εργασίαΗ δεύτερη ετήσια έκθεση του ΕΤΠ δείχνει μια αυξανόμενη διάθεση των κεφαλαίων από τις χώρες της ΕΕ για τη λήψη μέτρων με στόχο την υποστήριξη των εργαζομένων που έχασαν την εργασία τους εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης.


Επίσης, αναφέρει τα αποτελέσματα των πρώτων συνεισφορών του ΕΤΠ για την εξεύρεση νέας απασχόλησης από τους εργαζόμενους.
Το 2008, η Επιτροπή έλαβε πέντε αιτήσεις για βοήθεια από το ΕΤΠ. Οι αιτήσεις, τις οποίες υπέβαλαν η Ιταλία, η Ισπανία και η Λιθουανία, αφορούσαν 6.587 περιπτώσεις μείωσης προσωπικού και ζητούσαν την καταβολή ποσού ύψους 20.626.022 ευρώ. Αφού εξετάστηκε σε βάθος η επιλεξιμότητά τους, η Επιτροπή, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2008, υπέβαλε τρεις από τις αιτήσεις στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, ενώ οι άλλες δύο εγκρίθηκαν το 2009.
Το 2008, χορηγήθηκαν συνολικά 49.035.729 ευρώ σε οκτώ περιπτώσεις από το ΕΤΠ, οι πέντε από τις οποίες αφορούσαν αιτήσεις του 2007 και οι άλλες τρεις, αιτήσεις του 2008. Τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για να συγχρηματοδοτήσουν μέτρα πολιτικής στην αγορά εργασίας (κυρίως επιδόματα για αναζήτηση εργασίας, κίνητρα για κατάρτιση και απασχόληση) υπέρ 9.941 εργαζομένων που είχαν χάσει την εργασία τους σε πέντε κράτη μέλη (Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία και Λιθουανία).
Το 2008, η Επιτροπή έλαβε τις τελικές εκθέσεις για την εφαρμογή των τριών πρώτων περιπτώσεων του
ΕΤΠ. Σύμφωνα με τις εκθέσεις, το ΕΤΠ είχε συμβάλει άμεσα στην επανένταξη 2.158 εργαζομένων στην απασχόληση (του 69 % του αρχικού στόχου) οι οποίοι είχαν χάσει την εργασία τους στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα ακόμη με τις τελικές εκθέσεις, η βοήθεια του ΕΤΠ επέτρεψε στα κράτη μέλη να θεσπίσουν πιο αποτελεσματικά μέτρα υπέρ των απολυθέντων εργαζομένων, συγκεκριμένα καινοτόμους κοινωνικές ενέργειες, καθώς και να επεκτείνουν τη διάρκεια της παροχής στήριξης, γεγονός που δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια του ΕΤΠ.
Ιστορικό
Από την έναρξη της λειτουργίας του ΕΤΠ το 2007, υποβλήθηκαν 22 αιτήσεις για συνολικό ποσό άνω των 130 εκατ. ευρώ, με στόχο να παρέχουν βοήθεια σε περίπου 29.000 εργαζόμενους. Οι αιτήσεις αφορούσαν μαζικές απολύσεις στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της κινητής τηλεφωνίας, της κλωστοϋφαντουργίας, των υπολογιστών και των ηλεκτρικών συσκευών.
Το ΕΤΠ ιδρύθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στα τέλη του 2006 με στόχο να παρέχει βοήθεια στα άτομα που έχουν χάσει την εργασία τους εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης. Τον Ιούνιο 2009, οι κανόνες που διέπουν το ΕΤΠ επανεξετάστηκαν προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος του ως μέσου έγκαιρης παρέμβασης. Το ΕΤΠ αποτελεί ένα μέρος της απάντησης της Ε.Ε. στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Ο τροποποιημένος κανονισμός του ΕΤΠ άρχισε να ισχύει στις 2 Ιουλίου 2009 και εφαρμόζεται σε όλες τις αιτήσεις που παραλαμβάνονται από την 1η Μαΐου 2009.Περισσότερες πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση το 2008 - COM(2009) 394
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0394:FIN:EL:PDF
Δικτυακός τόπος του ΕΤΠ:http://ec.europa.eu/egf
Μαγνητοσκοπημένα δελτία Τύπου:
Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1
Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

πηγή:
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γράμμου 2, 1ος όροφος, 83100, ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ:+30 (22730) 80550 ΦΑΞ: +30 (22730) 80550
Πληροφορίες: Έλενα Χουσνή E-mail:
elenax83@yahoo.gr
www. Eud-northaegean.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: